• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с.Жиричі

Розглянуто: Затверджено:

на засіданні педагогічної ради Директор школи

Протокол № 1 _______ О.О.Горох

від 28.08.2021 р. « 28 » серпня 2021 р.

РІЧНИЙ

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на 2021-2022 навчальний рік

Підготувала:

Заступник директора

з виховної роботи

Михайлевська Леся

Вікторівна

2021р.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , Листом МОН України від 16.08. 2019 р.№ 1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.», Листом МОН України №1/9-362 від 16.07.2021 р. «Деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», Листом МОН України від 14.08.2020 «1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», де зазначено, що суспільний запит спрямований на школу, яка є місцем, де не тільки навчаються, а перш за все, школа є простором для повноцінного розвитку дитини, осередком успішних, креативних і щасливих людей. А це можливо лише в атмосфері фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного середовища. Сьогодення вимагає посилення системної роботи з превентивного виховання учнів, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі, попередження булінгу та проявів насилля у різних сферах життєдіяльності. Важливою умовою виховного процесу в школі є формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних та психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми.

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. № 1/9-41, навчальний заклад має впроваджувати демократичну культуру через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей:захищати права дитини, стати місцем безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку,а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації.

Затверджено

Директор школи

_________О.О.Горох

«28» серпня 2021 р.

Структура виховної роботи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с.Жиричі

Вивчення розвитку особистості
Соціально-педагогічна та психологічна служба
Допомога впроведенні виховних заходів
Корекція діяльності особистості
Робота з класними керівниками
Створення умов для розвитку особистості учня
Проведення виховних бесід, свят, походів
Виховання на уроці
Робота класних керівників
Взаємодія з батьками
Виховна робота під час предметних тижнів
Робота вчителів та керівників гуртків в школі
Гурткова робота та робота секцій
Заняття дітей за інтересами
Вивчення умов життя учнів
Адміністрація школи
Організаційна функція
Контролююча функція
Методична функція
Координуюча функція
ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ
Учень

Мета виховної роботи школи:

«Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої, морально-духовної і життєво компетентної особистості»

Система виховних завдань :

■ виховання громадянина патріота нової формації (ініціативну особистість, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси);

■ підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи ;

■ виховання поваги та любові до державної мови;

■ формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків у дітей та учнівської молоді;

■ виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;

■ збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

■ формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальності, неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;

■ розвиток естетичних потреб і почуттів.

■ виховання духовної культури особистості;

■ утвердження принципів загальнолюдської моралі;

■ забезпечення безперервності і наступності освітньо-виховної роботи, створення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей учнів у процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках секціях та інших творчих об’єднаннях.

Вирішення завдань виховної роботи у школі здійснюється

за основними орієнтирами виховання

та напрямками виховної роботи:

ВИХОВНА РОБОТА
Ціннісне ставлення особистості до себе
Фізичне виховання, Охорона здоров’я
Ціннісне ставлення особистості до сім”ї, родини, людей
Формування загальнолюдських цінностей
Ціннісне ставлення особистості до мистецтва
Етичне та естетичне виховання
Ціннісне ставлення особистості до природи
Екологічне виховання
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Національне та громадянське виховання
Ціннісне ставлення особистості до праці
Трудове виховання, профорієнтація

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР (2021-2022 н.р.)

Затверджено:

Директор школи

_______О.О.Горох

« 28 » cерпня 2021 р.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

(Фізичного виховання та безпеки життєдіяльності)

Місячник «Бережи своє життя!»

ВЕРЕСЕНЬ

Мета місячника: формування в учнів свідомого ставлення до свогожиттятаздоров'я, опанування життєвими навичками безпечної дляжиттяіздоров'я поведінки, проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості.

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНАДІЯЛЬНІСТЬ
1. Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації виховної роботи школи на 2021-2022 н.р. Методична п’ятихвилинка І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., класні керівники, класоводи
2. Спланувати виховну роботу на 2021-2022 н.р. Річний план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. Скласти план роботи місячника «Бережи своє життя!» Місячний план І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. Скласти план заходів до Всеукраїнського тижня протидії булінгу Окремий план ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Затвердити виховні плани класоводів і класних керівників на 2021-2022 н.р. Плани роботи ІІІ-ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
6. Cпланувати роботу шкільного методоб’єднання класних керівників та класоводів на 2021-2022. План роботи І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
7. Поновлення банку даних дітей пільгових категорій, складання соціального паспорту школи Списки І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соц.педагог Аврамук Н.В.
8. Скласти план загальношкільних заходів, спрямованих на профілактику правопорушень серед учнівської молоді на 2021-2022 н.р., сформувати склад ради профілактики, призначити наставників за важковиховуваними учнями, які стоять на внутрішкільному обліку, «групі ризику», скласти плани профілактичної роботи з ними Засідання, накази, списки, плани роботи І-ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
9. Поновлення планів роботи з правового виховання, громадського інспектора з охорони дитинства Окремі плани І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
10. Засідання ШМО класних керівників та класоводів Протокол засідання ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
11. Організація гурткової роботи, спортивних секцій. Графіки проведення занять. Комплектація груп. Мережа гуртків Заповнення документації, І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
12. Скласти і затвердити графік чергування вчителів, дирекції (в суботу) Наказ, графіки І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
13. Скласти план заходів щодо запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності, правопорушень та злочинів на 2021-2022 н.р. План І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
14. Скласти план заходів щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, СНІД, токсикоманія, тютюнопаління, аморальна поведінка) на 2021-2022 н.р. План І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
15. Скласти плани заходів з протидії булінгу та торгівлі людьми на 2021-2022 н.р. План, наказ І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
16. Засідання ради профілактики Протокол ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
17. Обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, що виховуються в сім’ях опікунів та в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах Акти обстеження ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціальний педагог Аврамук Н.В.
18. Підсумки організації в школі Всеукраїнського тижня протидії булінгу Наказ V Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
19. Підсумки організації місячника фізичного виховання та безпеки життєдіяльності «Бережи своє життя!» Наказ V Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ СВЯТА
1. Святкова лінійка «Рідна школо, зустрічай!» , присвячена Дню знань та 40-річчю школи 1-11 Святкова лінійка І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.,вчитель музики Придатко Я.М., педагог-оранізатор Дейнека Є.М.
2. Перший урок, присвячений 30-тій річниці Дня Незалежності України. Інструктаж з профілактики захворювання COVID-19. 1-11 Перший урок Інструктаж І Класні керівники, класоводи
3. Виховні заходи про правила дорожнього руху 1-11 Виховні години, бесіди, інструктажі,вікторини, тренінги ІІ Класні керівники, класоводи
4. Тиждень фізичної культури та спорту 1-11 Шкільна спартакіада ІІ Вчителі фізкультури
5. Виховні заходи з протидії булінгу (цькування) 1-11 Виховні години, години спілкування, бесіди, інструктажі, тренінги ІІІ Класні керівники, класоводи, соціально-психологічна служба
6. Виховні заходи до Дня туризму. 1-11 Змагання зі спортивного орієнтування,екскурсії, походи, віртуальні мандрівки ІV Керівник гуртка «Юні туристи» Придатко О.М., класні керівники, класоводи
7. Міжнародний День Миру 1-11 Флешмоб ІV Педагог-організатор Дейнека Є.М.
8. Уроки пам’яті до Дня жертв Бабиного Яру «Пам’ять про минуле» (80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру) 5-11 Уроки пам’яті V Класні керівники
9. День учнівського самоврядування УС Тематичний день V Педагог-організатор Дейнека Є.М.
10. Свято до Дня Вчителя 11 Святковий концерт V Класні керівники 11-тих класів Мороз Н.І., Ковальчук Н.С.
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЖД ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ
1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності в умовах карантину та правил дорожнього руху 1-11 Бесіди І-ІІ Класні керівники та класоводи
2. Бесіди з учнями про булінг, з профілактики та протидії виникненню проявів агресії та жорстокості в учнівському середовищі 1-11 Години спілкування,бесіди, тренінги ІІІ Соціально-психологічна служба, класні керівники, класоводи
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
16 вересня - День батька 17 вересня – День Рятівника 21 вересня - Міжнародний день миру 27 вересня – День дошкілля 27 вересня – День туризму 29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру 30 вересня-Всеукраїнський день бібліотек. 3 жовтня - День працівників освіти 1-11 1-11 УС УС 1-11 Сімейні фотоколажі Перегляд фільмів, відеороликів про рятівників Флешмоб, тематичний день (дрес код – білий колір) Привітання працівників дитячого садка Екскурсії, туристичні походи, туристичні змагання Тематична виставка літератури Тематичний день Святковий концерт ІІІ ІІІ ІV V ІV V V V Класні керівники, класоводи Керівник гуртка «Юні захисники Вітчизни» Кацевич А.П. Педагог-організатор Дейнека Є.М. Педагог-організатор Дейнека Є.М. Класні керівники, класоводи, керівник гуртка «Спортивний туризм» Придатко О.М. Зав. бібліотекою Шинкарук К.В. Зав. Бібліотекою Шинкарук К.В. Класні керівники 11-тих класів Мороз Н.І., Ковальчук Н.С.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

(Охорона здоров’я)

Місячник здорового способу життя «Здоровим будь!»

ЖОВТЕНЬ

Мета місячника: формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та життя, оволодіння основами здорового способу життя,раціонального харчування та режиму дня, життєвими навичками безпечної поведінки; профілактика виникнення негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, СНІД, токсикоманія, аморальна поведінка).

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Організація місячника здорового способу життя 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Засідання ШМО класних керівників і класоводів Нарада І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. Розробити план заходів до Дня захисників та захисниць України 1-11 Наказ, план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. Засідання ради профілактики Засідання ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Розробити план заходів на осінні канікули 1-11 План ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
6. Організація і планування роботи гуртків та спортивних секцій на осінніх канікулах Наказ ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ СВЯТА
1. Виховні години про режим дня та раціональне харчування 1-11 ГКК І Класні керівники, класоводи
2. Акція милосердя «Серце забуте обігрійте добром» (до Дня людей похилого віку) Акція І Педагог-організатор Дейнека Є.М.
3. Конкурс юних гумористів «Гумор і сміх об’єднують всіх» 3-11 Наказ, конкурс І Вчителі української мови та літератури
4. Виховні заходи про вплив алкоголю та нікотину на організм дитини 1-11 Виховні години, бесіди, тренінги, перегляд відеороликів Протягом місяця Соціально-психологічна служба
5. Виховні заходи до Дня українського козацтва, УПА, захисників та захисниць України 1-11 ГКК ІІ Класні керівники, класоводи
6. Привітання учасників АТО з Днем захисників та захисниць України Акція, відеоприві- тання ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
7. Шкільна стінгазета «Дякуємо захисникам!» до Дня захисників та захисниць України, українського козацтва та УПА (листи, вірші, есе, привітання) 1-11 Виставка ІІ Вчителі української мови та літератури
8. Військово-патріотичний захід «Будемо гідні слави героїв!» 10-11 Змагання ІІ Керівник гуртка «Юні захисники України» Кацевич А.П.
9. Спортивно-розважальний турнір «Козацькі забави» Спортивні змагання ІІ Керівник гуртка «Джура» Ковальчук С.А.
10. Хіт-парад «Героям слава!» 1-11 Музичні перерви ІІ Вчитель музики Придатко Я.М.
11. Виставка дитячої творчості «Ми –нащадки героїв!» 2-7 Галерея малюнків ІІ Вчитель образотворчого мистецтва Ковальчук Ю.В.
12. Перегляд фільмів про УПА 10-11 Виховний захід ІІ Керівник секції МАН «Історія України» Ковальчук Н.С.
11. Виховні заходи про шкідливість алкоголю, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії 7-11 ГКК ІІІ Класні керівники, класоводи, соціально-психологічна служба
12. Створення дитячих проєктів, буклетів, постерів, брошур, лепбуків, стінгазет «Здоров’я – неоціненний скарб», перегляд відеороликів 1-6 ГКК ІІІ Класні керівники, класоводи
13. Осінній фестиваль «Скарби золотої осені»: -виставка композицій «Казковий фруктово-овочевий бал» - конкурс ікебан «Осінній вернісаж» 1-6 7-11 Виставка осінніх композицій ІІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М., класні керівники, класоводи
14. Майстер-клас з виготовлення аплікацій та поробок з природніх матеріалів Гурткове заняття ІІІ Керівник гуртка «Сувенір» Ковальчук Ю.В., керівник гуртка «Шкільне лісництво» Шинкарук К.В.
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку; День ветерана. 1-11 Волонтерська допомога І Педагог-організатор Дейнека Є.М.
2. 2 жовтня – Міжнародний день боротьби проти насилля 1-11 Тематичний день І Соціально – психологічна служба
2. 14 жовтня – Покрова, День захисників та захисниць України, УПА та українського козацтва 1-11 Заходи з національно-патріотичного виховання ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., педагог-організатор Дейнека Є.М., класні керівники, класоводи, керівник гуртка «Юні захисники України» Кацевич А.П., керівник гуртка «Джура» Ковальчук С.А.
3. 18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми 1-11 Тематичний день ІІІ Соціально-психологічна служба
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЖД ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Тренінгове заняття «Безпека в мережі. Кібербулінг» 5-11 Тренінг ІІ Соціально-психологічна служба
2. Години спілкування, бесіди, анкетування, тренінги з питань запобігання алкогольної залежності, тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії 5-11 Бесіди, години спілкування, тренінги, анкети жовтень Соціальний педагог Семенченко І.І., психолог Мороз Ю.Г., класні керівники, класоводи
3. Правила поведінки під час осінніх канікул (інструктажі) 1-11 Інструктаж ІІІ Класоводи і класні керівники
4. Перегляд документальних фільмів на тематику пропаганди здорового способу життя 1-11 Години спілкування, бесіди, презентації, відеоперегляд жовтень Класоводи і класні керівники, вчителі основ здоров’я, соціально-психологічна служба

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

(виховання ціннісних життєвих навичок)

Місячник «Людина і соціум»

ЛИСТОПАД

Мета місячника: формування в учнів цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Підбиття підсумків проведення місячника здорового способу життя «Здоровим будь!». Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Організація місячника виховання ціннісних життєвих навичок «Людина і соціум» «Людина і соціум» Наказ І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. Вивчити стан виконання виховних планів та ведення класних куточків Методична п’ятихвилинка І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., педагог-організатор Дейнека Є.М.
4. Організація виховних заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» Наказ, окремий план ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
5. Засідання ради профілактики Засідання ради ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
6. Засідання методичного об’єднання класних керівників і класоводів Засідання IV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Виховний захід «Школа ввічливості та етикету» (про основні правила етикету та ввічливості) 1-11 ГКК І Класні керівники, класоводи
2. Тиждень української писемності та мови «Спочатку було слово…» 1-11 Наказ, окремий план ІІ Класні керівники, класоводи, вчителі української мови та літератури
2. Виховні заходи до Всесвітнього дня доброти та Міжнародного Дня толерантності 1-11 Виховні години,бесіди, години спілкування,тренінги, вікторини, акції ІІ Класні керівники, класоводи, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
3. Акція «З добром у серці» (до Всесвітнього дня доброти) УС Тематичний день ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
4. Виховні заходи до Дня Гідності та Свободи (Помаранчева революція та революція Гідності) 1-11 Години спілкування, бесіди ІІІ Класні керівники та класоводи, вчителі історії, громадянської освіти
5. «Мир – ціною людського життя» - перегляд відеороликів до Дня Гідності та свободи 9-11 Відеоперегляд з обговоренням ІІІ Вчителі історії, громадянської освіти
6. Тематична виставка «Україна – країна нескорених» до Дня Гідності та Свободи 1-11 Тематична виставка ІІІ Зав.бібліотекою Шинкарук К.В.
7. Посвята у першокласники «Я-першокласник!» 1-ші Свято ІV Класоводи Чашук Г.Р., Мороз О.Ф.,муз.кер. Придатко Я.М.
8. Посвята у п’ятикласники «Я-п’ятикласник!» 5-ті Свято ІV Класні керівники Хартонюк О.П., Жолоб Т.А., муз.кер. Придатко Я.М.
9. Виховні заходи до 100-тих роковин від початку масового штучного голоду 1921-1923 років та 1946-1947 років в Україні (День пам’яті -27.11.2021 р.) 1-11 Виховні години І V Класні керівники, класоводи, вчителі історії, громадянської освіти
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 09.11. – День української писемності і мови 1-11 Оформлення інформаційно го куточка, виховні заходи ІІ Вчителі української мови та літератури
2. 13.11. – Всесвітній День доброти УС Скринька добрих справ ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
3. 16.11. - Міжнародний день толерантності 1-11 Тематичний день ІІ Класні керівники, класоводи, педагог-організатор
4. 20.11. - Всесвітній День дитини 1-11 Тренінгові заняття, консультації для батьків ІІІ Соціальний педагог Аврамук Н.В., практичний психолог Мороз Ю.Г.
5. 21.11.- День Гідності та Свободи в Україні 1-11 Тематична виставка ІІІ Зав.бібліотекою Шинкарук К.В.
6. 24.11. –День пам’яті жертв Голодомору. 1-11 Тематична виставка ІV Зав.бібліотекою Шинкарук К.В.
7. 25.11.- Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 9-11 Інформаційно-просвітницька акція ІV Соціально-психологічна служба
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Тиждень безпеки життєдіяльності 1-11 Наказ, окремий план ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., класні керівники, класоводи, вчителі основ здоров’я
2. Виховні заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» 1-11 Бесіди, години спілкування, перегляд відеороликів на відповідну тематику ІV Соціально-психологічна служба

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

(правового виховання)

Місячник «Право і закон»

ГРУДЕНЬ

Мета місячника: формування в учнів правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Підсумки проведення місячника виховання ціннісних життєвих навичок «Людина і соціум» Наказ І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Організація місячника правового виховання «Право і закон» Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. Засідання ради профілактики Засідання ради ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. Всеукраїнський тиждень права Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Загальношкільні батьківські збори Збори ІІІ Дирекція
6. Проаналізувати стан виховної та правовиховної роботи в школі в першому семестрі 2021-2022 н.р. Накази V Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Організація і планування роботи на зимові канікули Наказ, окремий план ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
6. Організація новорічних ранків та вечорів Наказ IV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., педагог-організатор Дейнека Є.М., класні керівники, класоводи, вчитель музики Придатко Я.М.
7. Організація і планування роботи гуртків та спортивних секцій на зимових канікулах Наказ ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Виховні заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 8-11 Виховні години,бесіди, години спілкування,тренінги І Класні керівники, соціально-психологічна служба
2. Перегляд відеороликів до Міжнародного Дня людей з особливими потребами «Прояви турботу і обачливість» 1-7 Година спілкування І Класоводи, класні керівники, соціально-психологічна служба
3. Виховний захід «В країні прав та обов’язків» 9-ті Конкурс-вікторина І Вчитель правознавства Лошак М.Л.
4. Заходи до Дня Збройних Сил України 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., вчитель Захисту України, керівник гуртка «Юні захисники України» Кацевич А.П., вчитель громадяської освіти Лошак М.Л.
5. Заходи до Міжнародного дня волонтера ( 5 грудня) УС Волонтерські акції І Педагог-організатор Дейнека Є.М.
6. Тематична виставка «Мої права» 1-11 Виставка літератури, інформаційних плакатів І-ІІ Зав.бібліотекою Шинкарук К.В.
7. Виховні заходи про права та обов’язки дітей 1-11 Години спілкування, бесіди, вікторини, тренінги ІІ Класоводи, класні керівники, вчитель правознавства та громадянської освіти Лошак М.Л.
8. Просвітницька кампанія щодо протидії торгівлі людьми та домашнього насильства 8-11 Години спілкування, бесіди ІІ Соціально-психологічна служба
9. День Святого Миколая 4-ті Святковий захід ІІІ Класоводи Мороз М.В., Шикута О.П., муз.кер. Придатко Я.М.
10. Виставка дитячої творчості «Мої права, мої обов’язки» 1-7 Виставка ІІ Вчитель образотворчого мистецтва Ковальчук Ю.В.
11. Інформаційно-просвітницька акція «Знай права , виконуй обов’язки» 1-11 Заняття з елементами тренінгу ІІІ Соціально-психологічна служба
12. Виховна година «Цінність людини в її унікальності » 1-11 Години спілкування, бесіди ІІІ Класні керівники, класоводи
13. Виховна година «Кібербулінг як порушення прав людини» 1-11 Години спілкування, бесіди ІV Класні керівники, класоводи
13. Новорічне дійство «Новорічна зимова казка» 1-4 Святкова програма V Педагог-організатор Дейнека Є.М., класоводи, вчитель музики Придатко Я.М.
14. Новорічне свято-вогник «З Новим роком, друзі!» 5-8 Новорічний вогник V Педагог-організатор Дейнека Є.М., класні керівники, вчитель музики Придатко Я.М.
15. Новорічний вечір для старшокласників «Новорічна феєрія» 9-11 Розважальний вечір V Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., класні керівники, вчитель музики Придатко Я.М.
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 1 грудня – всесвітній день боротьби зі СНІДОМ 1-11 Оформлення інформаційно го куточка І Зав.бібліотекою Шинкарук К.В., медичний працівник Хартонюк В.П.
2. 3 грудня - Міжнародний день людей з особливими потребами 1-11 Інформаційний куточок І Соціально-психологічна служба
3. 6 грудня – день Збройних Сил України 10-11 Перегляд відеороликів про Збройні Сили України І Вчитель громадянської освіти, керівник гуртка «Юні захисники України» Кацевич А.П.
3. 19 грудня – день Святого Миколая 4-ті Святковий захід ІІІ Класоводи Мороз М.В., Шикута О.П., муз.кер. Придатко Я.М.
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Інструктажі з техніки безпеки на новорічних ранках і вечорах 1-11 Інструктажі, бесіди V Класні керівники, класоводи
2. Інструктажі з техніки безпеки на зимових канікулах. Бесіди «Тонкий лід», «Ожеледиця», «ПМД при обмороженні», «Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами»(про піротехніку) та ін.. 1-11 Інструктажі, бесіди V Класні керівники, класоводи

Затверджую:

Директор школи

_________О.О.Горох

« 04 » cічня 2022 р.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР (2021-2022 н.р.)

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

(етичне, естетичне виховання)

Місячник «Творча дитина - майбутнє країни»

СІЧЕНЬ

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Організація місячника етичного, естетичного виховання «Творча дитина - майбутнє країни» Наказ, окремий план ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Нарада класних керівників і класоводів «Планування роботи класоводів та класних керівників на ІІ семестр 2021-2022 н.р.»» Нарада ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. Спланувати виховну роботу на ІІ семестр (поновлення річного плану, погодження планів класних керівників) Плани роботи ІІ-ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. Підсумки організації новорічних заходів та позакласних заходів під час зимових канікул Підсумковий наказ І-ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Оновлення списків в соціальному паспорті школи Списки ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
6. Засідання ради профілактики Засідання ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
7. Профілактична робота з батьками учнів, сім’ї яких опинилися в складних життєвих ситуаціях, внутрішкільного обліку, групи ризику Бесіди, консультації ІІІ-ІV Класні керівники, класоводи, соціально-психологічна служба
8. Рейд-огляд умов проживання дітей, сім’ї яких опинилися в складній життєвій ситуації Акт огляду житлово-побутових умов проживання ІІІ Члени ради профілактики
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Привітання з Різдвяними святами вчителів-пенсіонерів, одиноких ветеранів, людей похилого віку 1-11 Вітання І-ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
2. Фотовиставка «Чарівна магія зимових пейзажів» 1-11 Відео-презентація ІV Заступник директора з ВР Михайлевська Л.В, класні керівники, класоводи
3. Виховні заходи до Дня Соборності України 1-11 ГКК ІІІ Класні керівники, класоводи
4. Музичні перерви «Шедеври світової класики» 1-11 Музичні перерви ІV Вчитель музики Придатко Я.М.
5. Виховний захід «Моє життя, мої захоплення, мої таланти» 1-11 Розважальний захід ІV Класні керівники, класоводи
6. Тематична виставка «Юнацтво, сповнене надії» (до Дня пам’яті Героїв Крут) 1-11 Виставка ІV Заступник директора з ВР Михайлевська Л.В.
7. Виховні заходи до Дня пам’яті Героїв Крут 1-11 ГКК ІV Класні керівники, класоводи
8. Майстер-клас з виготовлення дитячих поробок «Творимо своїми руками» 1-11 Майстер-клас ІV Вчителі трудового навчання, керівники гуртків художньо-естетичного напряму
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1 січня – Новий рік 7 січня – Різдво 22 січня – День Соборності України 29січня – День пам’яті героїв Крут 1-11 Привітання з Різдвяними святами вчителів-пенсіонерів, одиноких ветеранів, людей похилого віку Виховні заходи Педагог-організатор Дейнека Є.М. Класні керівники, класоводи, вчителі історії, заступник директора з ВР Михайлевська Л.В.
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Профілактика грипу та застуди 1-11 Бесіда ІІІ Класні керівники, класоводи
2. Бесіда «Обережно - ожеледиця!», «Правила поведінки біля водоймищ взимку, на ковзанці, під час катання на санках та лижах» 1-11 Бесіда ІV Класні керівники, класоводи

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

(національно-патріотичного виховання)

Місячник «Рідна серцю Україна»

ЛЮТИЙ

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Організація місячника національного виховання «Рідна серцю Україна» 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Нарада класних керівників і класоводів «Протидія булінгу в учнівському середовищі » 1-11 Нарада ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
3. Вивчити стан роботи з дітьми з питань запобігання проявів булінгу. 1-11 Нарада І-ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. Міжнародний день рідної мови 1-11 Наказ, окремий план ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., вчителі української мови та літератури
5. Засідання ради профілактики 1-11 Засідання ради ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
6. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 1-11 Тематичний день ІІІ Педагог –організатор Дейнека Є.М.
7. День Небесної Сотні 1-11 Наказ, окремий план ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Виховні заходи з національно-патріотичного виховання 1-11 ГКК І Класні керівники та класоводи
2. Профілактика конфліктності 5-7 Тренінги І-ІІ Соціальний педагог Аврамук Н.В., психолог Мороз Ю.Г.
3 . Уроки-мужності до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 5-11 ГКК ІІ Класні керівники
4. День Святого Валентина: -поштова скринька; -конкурс плакатів «Свято закоханих» - виставка «Оригінальна валентинка» 1-11 5-9 4-6 Тематичний день ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М., УС
5. Відео-привітання для учасників бойових дій на території інших держав УС Привітання ІІІ Педагог –організатор Дейнека Є.М.
6. Виховні заходи до Дня Небесної Сотні 1-11 ГКК ІІІ Класні керівники, класоводи
7. Відео-привітання з Міжнародним днем рідної мови 1-11 Привітання ІІІ Вчителі української мови та літератури
8. Елементи арт-терапії «Зупинив собі жорстокість та агресію» 1-8 Тренінг ІІ-ІІІ Соціальний педагог Аврамук Н.В., психолог Мороз Ю.Г.
8. Відео-челендж «Я пишаюся, що живу в Україні!» 1-11 Челендж ІV Педагог-організатор Дейнека Є.М., УС
9. Конкурс читців «На крилах поезії геніальної поетеси» 5-11 Конкурс декламаторів IV Вчителі української мови та літератури
10. Тематична виставка до дня народження Лесі Українки Тематична виставка IV Зав.бібліотекою
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 1-11 Шкільна стінгазета ІІ-ІІІ Комісія інформації УС, педагог-організатор Дейнека Є.М.
2. 20 лютого – День памяті Героїв Небесної Сотні 1-11 Тематичний день, окремий план ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. 21 лютого - Міжнародний день рідної мови 1-11 Тематичний день, окремий план ІІІ Вчителі української мови та літератури
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Бесіди, виховні години з протидії булінгу 1-11 ГКК І-ІІ Класні керівники, класоводи, соціально-психологічна служба
2. Бесіди, виховні години про здоровий спосіб життя 1-11 ГКК ІІІ-ІV Класні керівники, класоводи, соціально- психологічна служба

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ, ДО ПРАЦІ

(трудове виховання)

Місячник «Праця людину годує!»

БЕРЕЗЕНЬ

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Організація місячника трудового виховання 1-11 Наказ, план роботи І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Організація шевченківських днів у школі 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., вчителі української мови та літератури
3. Засідання МО класних керівників та класоводів «Умови успішного виховання в сім’ї. Єдність вимог вчителя і батьків до дітей» 1-11 Засідання ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. День профілактики 1-11 Засідання ради профілактики ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Організація дозвілля дітей під час весняних канікул 1-11 Наказ, план ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
6. Інструктажі з техніки безпеки під час весняних канікул 1-11 Інструктажі ІV Класні керівники, класоводи
7. Організація Тижня профорієнтації 9-11 Наказ,окремий план ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Виховні заходи з трудового виховання «Праця людину годує!», «Земля на зерняткові стоїть», «Праця – джерело життя і головна його прикраса!» та ін. 1-11 ГКК І Класні керівники, класоводи
2. Виховний захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки!» 5-11 Літературна студія ІІ Вчителі української мови та літератури
3. Виховні години до дня народження Т.Г.Шевченка 1-11 ГКК ІІ Класні керівники, класоводи
4. Круглий стіл зі старшокласниками «Професії нашого часу» 9-11 Круглий стіл ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
5. Профорієнтаційний тренінг «Крок у доросле життя» 9-11 Тренінг ІІІ Соціально-психологічна служба
6. Виховні заходи «Твоя професія – твій вибір!» 7-11 ГКК ІІІ Класні керівники
7. Виховні заходи «У світі професій» 1-6 ГКК ІІІ Класоводи, класні керівники
8. Виховний захід «Ярмарка професій» 9,11 Бесіда ІІІ Кацевич А.П.
9. Тематична виставка «Народні ремесла України» 1-11 Виставка ІІІ-IV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
7. Заходи з організації дозвілля та відпочинку учнів під час весняних канікул 1-11 Окремий план ІV Класні керівники, класоводи, педагог-організатор Дейнека Є.М.
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 8 березня – Міжнародний жіночий день 1-11 Привітання І Педагог-організатор Дейнека Є.М.
2. 9-10 – Шевченківські дні у школі 1-11 Тематичні дні ІІ Вчителі української мови та літератури
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Бесіди з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії 1-11 Бесіда І-ІІ Класні керівники, класоводи
2. Бесіда «Спілкування між однолітками» (про спілкування в соціальних мережах) 5-11 Бесіда ІІІ-IV Соціально-психологічна служба

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

(екологічного виховання)

Місячник «Збережемо красу навколишнього світу»

КВІТЕНЬ

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Організація місячника екологічного виховання «Збережемо красу навколишнього світу» 1-11 Наказ, план роботи І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Тиждень охорони здоров’я «Бережи здоров’я змолоду» 1-11 Наказ, план роботи І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. День профілактики 1-11 Засідання ради ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. Заходи з озеленення території школи 5-11 Робота на клумбах ІV Вчителі біології та трудового навчання
5. День відкритих дверей для батьків 1-11 Консультації ІІІ Класні керівники, класоводи, соціально-психологічна служба
6. День довкілля 1-11 Тематичний день, окремий план ІІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
7. Екологічний десант «Чиста школа – чисте село» (прибирання шкільної території) 5-11 Прибирання та озеленення території ІV Дирекція, класні керівники, класоводи
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Виховні заходи про бережливе ставлення до здоров’я та здоровий спосіб життя 1-11 ГКК І Класні керівники, класоводи
2. Конкурс дитячих проєктів «Здоров’я – твоє багатство!» 1-11 Проекти, малюнки, відеоролики, презентації, лепбуки І Педагог-організатор Дейнека Є.М.
3. Ранкова гімнастика 1-11 Спортивний захід І Вчителі фізичної культури
4. Весняна спартакіада «Веселі старти» 5-11 Спортивний захід І Вчителі фізичної культури
5. Виховні заходи з екологічного виховання «Люби та оберігай!» 1-11 Бесіди, години спілкування, тренінги, вікторини, відеолекторій ІІ Класні керівники, класоводи
6. Екологічна соціальна реклама «Життя в стилі ЕКО – це модно!» (До Дня довкілля) УС Соціальна реклама ІІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М., УС
7. Виховні години з екологічного виховання «Природа нашого краю» 1-11 Бесіди, години спілкування, тренінги, вікторини, відеолекторій ІІІ Класні керівники, класоводи
8. Галерея дитячої творчості «Прекрасний світ навколо тебе» 5-7 Виставка малюнків ІV Вчитель образотворчого мистецтва Ковальчук Ю.В.
9. Випуск тематичної стінгазети до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. УС Шкільна стінгазета ІV Комісія інформації УС, педагог-організатор Дейнека Є.М.
10. Виховні заходи до Дня Чорнобильської катастрофи 1-11 Бесіди, години спілкування з відеопереглядом ІV Класні керівники, класоводи
11. Тематична виставка «Дзвони Чорнобиля» 1-11 Тематична виставка ІV Зав.бібліотекою
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 7 квітня – Всесвітній день здоров’я 1-11 Ранкова гімнастика І Вчителі фізичної культури
2. 26 квітня - День пам’яті Чорнобильської трагедії 1-11 Виховні заходи ІV Класні керівники, класоводи
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами 1-11 Бесіда І-ІІ Класні керівники і класоводи
2. Правила поведінки з незнайомими людьми 1-9 Бесіда ІІІ-IV Класні керівники і класоводи

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

(родинне виховання)

Місячник «Моя сім’я, моя родина»

ТРАВЕНЬ

№ з/п Зміст виховної діяльності Клас Форма проведення Тиждень Відповідальні
1. Організація місячника родинного виховання «Моя сім’я, моя родина» 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
2. Тиждень морального виховання «Твори добро, бо ти – людина» 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності 1-11 Наказ, окремий план ІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
4. План заходів, присвячених Дню Перемоги та Дню примирення 1-11 Наказ, окремий план І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
5. Привітання ветеранів, вдів ветеранів та дітей війни УС Привітальні листівки І-ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
6. Операція «Обеліск» УС Упорядкування території біля пам’ятника загиблим воїнам І Педагог-організатор Дейнека Є.М.
7. Акція «Відкрий своє серце для добра» (допомога ветеранам, вдовам, воїнам АТО) УС Акція допомоги та доброти І-ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
8. День профілактики 1-11 Засідання ради ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
9. Нарада класних керівників і класоводів «Організація літнього відпочинку» 1-11 Нарада ІІІ Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
10. Засідання методичного об’єднання класних керівників і класоводів 1-11 Нарада, підсумки роботи МО ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
11. Аналіз виховної та правовиховної роботи в ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 1-11 Наказ, підсумки ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
12. Аналіз роботи учнівського самоврядування Звіт ІV Педагог-організатор Дейнека Є.М.
13. Зібрати дані про місце перебування під час канікул учнів, схильних до правопорушень, групи ризику, провести бесіди з їхніми батьками 1-11 Звіт наставників ІV Класні керівники, класоводи
14. Організація свята останнього дзвоника 1-11 Тематичний день ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., педагог-організатор Дейнека Є.М., вчитель музики Придатко Я.М., класний керівник 11 класу Ковальчук А.А.
15. Організація випускного вечора Святковий захід Дирекція, класний керівник 11 класу Ковальчук А.А., педагог-організатор Дейнека Є.М.
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Виховні заходи з морального виховання «Людина починається з добра», «Без добрих справ немає доброго імені», «Основи людської моралі» та ін.. 1-11 ГКК І Класні керівники, класоводи
2. Виставка фото колажів «Моя родина» 1-10 Фотовиставка ІІ-ІІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
3. Уроки-мужності до Дня перемоги та примирення 1-11 Уроки-мужності І Класні керівники, класоводи
4. Виховні заходи до Дня матері 5-11 ГКК ІІ Класоводи, класні керівники
Розважальний захід «Тато, мама,я – спортивна сім’я» 3-ті Командні змагання ІІ Класоводи 3-тіх класів Ковальчук Н.С., Власюк В.П.
5. Караоке на перерві «Матусина пісня» 1-11 Музичні перерви ІІ Вчитель музики Придатко Я.М.
6. Флешмоб «Україна вишивана» 1-11 Флешмоб ІІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
7. Свято Букварика «Прощавай, Букварику!» 1-ші Виховний захід ІІІ Класоводи 1-ших класів Аврамук Т.В., Семенюк Н.П.
8. Виховний захід «Моя сім’я, моя родина» 1-11 ГКК ІІІ Класні керівники, класоводи
9. Виховний захід «В гостях у казки» 2-гі Виховний захід ІІІ Класоводи 2-гих класів Семенюк Н.П., Аврамук Т.В.
9. Свято останнього дзвоника 1-11 Свято ІV Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., педагог-організатор Дейнека Є.М., вчитель музики Придатко Я.М., класний керівник 11 класу Ковальчук А.А.
КАЛЕНДАРНІ СВЯТА
1. 8 травня - День Пам’яті та Примирення 1-11 Тематичний день, окремий план ІІ Класні керівники, класоводи, педагог-організатор, вчителі історії
2. 9 травня - День матері в Україні 9 Відеопривітання І Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
3. 15 травня – День сім’ї 1-11 Виставка дитячих робіт ІІ Вчитель образотворчого мистецтва Ковальчук Ю.В.
4. 16 травня – День вишиванки 1-11 Флешмоб, дресс-код ІІ Педагог-організатор Дейнека Є.М.
ВИХОВНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
1. Бесіди, виховні години, вікторини, перегляд відеороликів, презентацій з основ безпеки життєдіяльності «Наша безпека» «Безпека в побуті» 1-11 Тиждень безпеки життєдіяльності ІІ Класні керівники, класоводи, вчителі основ здоров’я, основ медичних знань
2. Інструктажі з техніки безпеки на літні канікули 1-11 Бесіда ІV Класні керівники і класоводи
3. Листи – попередження батькам 1-11 Листи ІV Класні керівники і класоводи

Загальношкільні заходи

Загальношкільна виховна година до Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій "Допоки пам'ять в серці не згасає"/Files/images/2018/image-0-02-05-00162ddc068b2a79121d2adda769d2f41237c04b6d7aace76cc35b5c56e1f1df-V.jpg /Files/images/2018/image-0-02-05-ffdd94e3ad171f2461b98312cd48a9549590e6775ce0c25853bb9bc981c11821-V.jpg


Конкурс читців творів Т.Шевченка

/Files/images/2017/IMG_20180216_132854.jpg/Files/images/2017/IMG_20180216_135438.jpg

День Святого Валентина в школі

Цікаво і активно пройшов в цьому році захід до дня Святого Валентина. 10-ті класи підготували святковий виступ для 11-го класу. Старшокласники пригадали історію виникнення цього свята, взяли участь у різноманітних конкурсах.

/Files/images/2018/IMG_20180215_173919.jpg /Files/images/2018/IMG_20180215_181035.jpg

13.02.2018 та 15.02.2018 - в рамках Року реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" з учнями 2-Б та 2-А класів проведено заняття "Права дитини"
16.02.2018 - в рамках Року реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" учні 8-мих класів переглянули науково-популярний фільм "Конвенція ООН про права дитини"
20.02.2018 - в рамках Року реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" з учнями 1-А класу проведено заняття "Мої права"
15.03.2018 - в рамках Року реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!"з учнями 10-их класів проведено усний журнал "Я маю право"

Шевченківський тиждень

/Files/images/vihovna_robota/IMG_20180309_090303.jpg/Files/images/vihovna_robota/IMG_20180309_134314.jpg

В рамках місячника екологічного виховання "Буду я природі другом" вчитель біології Горох Ірина Миколаївна провела вікторину "Птахи - наші друзі". Участь взяли дві команди 7-их класів - "Ластівка" та "Сойка".

/Files/images/vihovna_robota/IMG_20180327_131252.jpg/Files/images/vihovna_robota/IMG_20180327_131259.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1462

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.