/Files/images/1-0/Слайд8.JPG/Files/images/1-0/Слайд9.JPG

/Files/images/1-0/Слайд16.JPG/Files/images/1-0/Слайд17.JPG/Files/images/1-0/Слайд11.JPG/Files/images/1-0/Слайд10.JPG/Files/images/1-0/Слайд12.JPG/Files/images/1-0/Слайд13.JPG/Files/images/1-0/Слайд14.JPG/Files/images/1-0/Слайд15.JPG

Ми живемо у третьому тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей науки та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти не такі, якими були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось нового. Те, що було гарним учора, не є актуальним сьогодні.

Формування пізнавального інтересу – необхідна умова шкільного навчання. З перших днів дитини у школі треба вірити в розум дитини, її можливості, в її право здобути знання з радістю. Пізнавальна (навчальна) активність школярів полягає в прагненні вчитися, долаючи труднощі на шляху отримання знань, докладання максимум вольових зусиль. Реалізацію проблеми здійснюю через навчальну діяльність на уроках, позаурочну діяльність, у виступах на нарадах , педрадах, шляхом самоосвіти.

Усвідомлюю те, що потрібно бути справжнім вчителем, який на уроці вимагає не просто відтворення знань, а їхнього сприйняття на причинно - наслідковому рівні. Навчати своїх учнів так, «щоб вони досліджували і пізнавали самі предмети, а не тільки пам'ятали чужі спостереження та пояснення.»

Бути вчителем, який стимулює і організовує розумову діяльність учнів шляхом порівнянь, зіставлень, протиставлень, знаходження аналогій, інших способів розв'язання проблемних ситуацій для успішної реалізації сучасних навчальних програм.

Незважаючи на розмаїття нововведень,основною формою організації навчальної діяльності залишається урок, тому для його реалізації важливим у моїй роботі є :

- організація поглибленого вивчення;

- диференційована робота по виконанню класних і домашніх завдань;

- проведення інтегрованих уроків;

- постановка та знаходження шляхів вирішення проблемних питань;

- використання інноваційних технологій під час проведення різних типів уроків;

- застосування творчих завдань для поглиблення знань;

- дослідницька робота.

У підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є чіткий алгоритм, система логічно вмотивованих етапів діяльності, послідовний перехід від одного елемента до іншого.

Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумую хід заняття, добираю ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому інноваційні технології. Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), кубування, скрайбінг, сторітелінг, медіатексти. Використання нових технологій у моїй роботі – це не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, спосіб зробити дитину розкутою, активувати її впевненість у своїх силах, налаштувати її на успіх,розвивати її здібності.

Кожен педагог активізує пізнавальну діяльність на свій розсуд, адже творчість вчителя не має меж. Важливо, коли він в своїй роботі використовує різноманітні традиційні й активні форми іметоди активізації пізнавальної діяльності.

Вибір методів активізації пізнавальної діяльності учнів зумовлюється специфікою змісту навчання, загальними цілями навчання, особливостями розвитку учнів,часом, відведеним на вивчення навчального матеріалу, наявністю засобів навчання, які маєв своєму розпорядженні вчитель.

Уміння вибрати з існуючих методів такі, що не просто збагатять учнів знаннями, а готуватимуть їх до активної творчої праці – один з основних критеріїв педагогічної майстерності.

Я намагаюсь їх використати тому, що можна одержати вагомі результати, а саме:

- зростає якість уроків;

- успішне навчання учнів наближає їх до рівня їхніх реальних можливостей;

- більш успішно формуються навички і вміння;

- підвищуються показники рівня вихованості й освіченості учнів;

- за різноманітного використання видів навчальної діяльності учень може показати свої можливості та здібності, розвивати інтерес.

Різноманітність форм сучасних уроків, різновиди прийомів та засобів, яскраве унаочнення, вивчення освітніх технологій, позакласна робота, використання знань на практиці,бажання вчителів та учнів працювати, розвиватися - все це дає змогу для розв’язання проблеми «Формування пізнавальної компетентності молодших школярів шляхом впровадження інноваційних форм і методів роботи».

Кiлькiсть переглядiв: 63

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.