• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правова база

Корисні посилання

wym-1643219404151 Управління Державної служби якості освіти у Волинській області

wym-1638556363377- Урядовий портал

wym-1638556397656- Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України

wym-1638556466220 Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти ЛРЦОЯО (ЗНО)

wym-1638556502026- ВІППО

wym-1638556697570 Управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради

wym-1638556784500 Управління освіти і науки Волинської ОДА

wym-1592744422549- Сервер підтримки навчальної взаємодії закладів загальної середньої освіти

wym-1638556980393- НУШ

wym-1638556925260- Волинська обласна МАН

wym-1639134318824 -Всеукраїнська школа онлайн

Нормативний путівник для закладів загальної середньої освіти на 2021/2022 н.р.

1.Організаційні питання

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)від 01.07.2020 № 144.

Постанови КМУ

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»від 30.09.2020 № 898

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку таучнів»від 13.09.2017 №684

«Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта»»від 10.03.2021 № 184

Головного санітарного лікаря:

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)від 26.08.2021 № 9

Накази МОН:

«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 №536

«Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»від 30.11.2020 № 1480

Наказ МОЗ:

«Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»від 25.09.2020 № 2205

Листи МОН:

«Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»від 28.08.2021 № 1/9-423

«Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»від 30.08.2021 № 1/9-436

«Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»від 08.04.2020 №1/9-201

«Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»від 09.08.2021 № 1/9-404

2.Організація харчування

Постанови КМУ:

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»від 24.03.2021 № 305

«Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»від 28.07.2021 № 786

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305»від 18.08.2021 № 871

Листи:

МОН «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб»від 22.01.2021 № 1/9-50

МОЗ щодо виконання норм харчуваннявід 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21

МОН, МОЗ «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21

Мінекономіки «Щодо договорів про закупівлю у сфері організації харчування у закладах освіти»від 29.07.2021 № 3304-04/39136-06

3. Інституційний аудит, державний нагляд (контроль)

Наказ МОН «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти»від 30.04.2021 № 493

Календар інституційних аудитів

4.Підвищення кваліфікації

Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 №800

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»від 27.12.2018 № 1190

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»від 04.03.2020 №1/9-141

5.Приймання, переведення, вибуття учнів

Накази МОН:

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування тапереведення учнів додержавних такомунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 №367

«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 14 .07.2015 №762 (уредакції наказу МОН від 08.05.2019 №621)

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу»від 22.07.2019 №1/9-471

6.Освітній процес

Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»від 12.03.2021 № 94/2021

Постанови КМУ:

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»21.02.2018 №87(уредакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей зособливими освітніми потребами»від 21.08.2013 №607

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»від 23.11.2011 №1392

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання узагальноосвітніх навчальних закладах»від 15.08.2011 №872

Накази МОН:

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1—4-х класів закладів загальної середньої освітивід 13.07.2021 № 813

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів іSTEM-лабораторій»від 29.04.2020 №574

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 №143

«Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб зособливими освітніми потребами, які навчаються вінклюзивних таспеціальних класах (групах) закладів освіти»від 23.04.2018 №414

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня івиховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів таПорядку поділу класів нагрупи при вивченні окремих предметів узагальноосвітніх навчальних закладах»від 20.02.2002 №128

«Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»від 19.02.2021 № 235

Листи МОН:

Щодо методичних рекомендацій зорганізації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитинивід 16.06.2020 №1/9-328

Методичні рекомендації щодо запобігання тапротидії насильствувід 18.05.2018 №1/11-5480

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1класу від 21.05.2018 №2.2-1250, №2.2-1255

«Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»від 10.03.2021 № 1/9-128

Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичоквід 16.07.2021 № 1/9-362

«Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»від 09.08.2021 № 1/9-404

7. Психологічна служба

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби усистемі освіти України»від 24.07.2019 №1/9-477

Лист МОН «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.»від 16.07.2021 № 1/9-363

8.Безпека життєдіяльності

Накази МОН:

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, щосталися ізздобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 №659

«Про затвердження примірного тематичного плану тапримірної програми навчання зпитань охорони праці табезпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 №97

«Про затвердження Положення про організацію роботи зохорони праці табезпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу вустановах ізакладах освіти»від 26.12.2017 №1669

«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів таустанов системи освіти України»від 15.08.2016 №974

«Про затвердження Положення про навчальні кабінети зприродничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 №1423

Накази МОЗ:

«Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти»від 06.04.2021 № 637

Кiлькiсть переглядiв: 396

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.