• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Моніторинг навчальних досягнень

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2020-2021 н.р.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2020/2021 н.р. адміністрацією НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2-11-х класів.

У початкових класах на кінець року – 140 учнів ( мин.р. 150), 3 учні вибуло, проте оцінювалися знання лише 37 (м.р. 83) учнів 4-тих класів. Для учнів третіх класів НУШ застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання). Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на певному етапі навчання.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;

аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог.

Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначалися словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Однак, відповідно до листа МОН№1/9-174 від 30,03.2021 «Роз’яснення щодо оцінювання результатівнавчання учнів, що є учасниками всеукраїнськогоексперименту за темою «Розроблення івпровадження навчально-методичногозабезпечення початкової освіти в умовахреалізації Державного стандарту початкової освіти», учителям 3 класів пропонують дотримуватись методичних рекомендацій, затверджених наказами Міністерства освіти№924та№1154. До затвердження методичних рекомендацій у новій редакціїучителі мають здійснювати формувальне і підсумкове оцінюванняучнів 3-х класіввербально, не відображаючи результати підсумкового оцінювання у журналах.

Підсумкове оцінювання необхідно провести у формі діагностичних робіт, передбачених календарно-тематичним плануванням.

Згідно з листом МОН, учителям дозволяється фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах (на аркушах з роботами) у вигляді коротких оцінних суджень з порадами щодо покращання результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання.

Також пропонується вважати необов’язковим заповнення індивідуальних бланків оцінювання результатів навчання учня, запис індексів характеристик результатів навчання, що оцінюються, та передбачити зручний для учителя формат узагальнення результатів підсумкового оцінювання.

Інформацію про результати навчання з навчальних предметів пропонується фіксувати у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їх динаміки на користь учневі, а розділ «Характеристика наскрізних умінь» заповнювати на основі спостережень за навчальною діяльністю учнів упродовж семестру.

За підсумками І семестру у 4-х класах 6 учнів (16,2%) мають високий рівень навчальних досягнень, 19 (51,4%)- достатній, 12 (32,4%)- сереній, не має учнів початкового рівня.

67,6% - високо-достатній рівень, 32,4 – середній.

Середній бал – 8,2 ( у минулому році 8,4).

Рейтинг предметів:

1- Літературне читання

2- Англійська мова

3- Природознавство

4- Українська мова

5- Математика

В основній школі навчається 207 учнів, 2 учні вибули та 2 прибули. Високий рівень навчальних досягнень мають 17 (12 у І семестрі,у минулому році-12) учнів, достатній – 70 (І семестр – 54, м.р. - 58) учнів, середній – 113 (І сем. -111, м.р.- 110 ) учнів, початковий – 17 ( І сем. -28, м.р. -18 )учнів.

По основній школі

Високо-достатнього рівня – 87 учнів – 42% (у І семестрі -32,2 / у мин.р. 35,4%),

Початково-середнього – 120 учнів – 58% ( у І семестрі - 67,8 %,/ у мин. р. 64,9%)

Високого рівня 17( І семестр - 12 учнів / мин.рік 12)

Достатнього - 70 (54 /58)

Середнього – 113 (111 / 110)

Початкового – 7 (28/18).

При цьому кількість учнів порівняно з минулим роком збільшилась на 8.

Середні бали 5-11-тих класів віднайвищого до найнижчого:

1. 6-А

2. 5-Б, 6-Б

3. 5-А

4. 9-Б

5. 7-А, 9-А

6. 7-Б, 8-А

7. 8-Б

У минулому році були такі результати

1. 9,5 - 6-А

2. 9,2 – 6-Б

3. 5-Б - 8,4

4. 5-А - 8,2

5. 7-Б – 7,9

6. 7-А та 8-Б – 7,8

7. 8-А та 9-Б – 7,7

8. 9-А – 7,4

Порівняно з минулим роком, 9-Б, 9-А покращили свій бал, 7- А – стабільні, всі інші класи погіршили свої результати

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

5-А українська література, математика, англійська мова.

5-Б математика, українська мова та література.

6-А географія, математика, інформатика, біологія

6-Б географія, математика,біологія.

7-А географія,геометрія,алгебра,історія, фізика.

7-Б географія,геометрія, алгебра, історія,фізика, українська мова та література

8-А географія,історія,алгебра та геометрія,фізика,хімія

8-Б алгебра, геометрія,історія,фізика, хімія

9-А фізика, алгебра, геометрія, історія,хімія

9-Б географія, алгебра, геометрія, хімія

Найнижчий середній бал з географії - 6,2, з хімії -6,5; геометрія – 6,4,алгебра – 6,5, фізики – 6,4, біологія – 7,1, історія Укр. – 6,6, всесвітня – 6,8, англійська мова – 7,2; інформатика – 7,3; укр.мова- 7,3, л-ра – 7,2, російська – 8, зарубіжна л-ра – 7,7

Найвищі бали з таких предметів:

музичне м-во, технології,фізична к-ра,образотворче м-во,креслення.

Середній бал в основній школі – 8,07 ( у І семестрі -7,91/ мин. р.7,95)

Особливе занепокоєння викликають навчальні досягнення учнів старших класів, 11 ( у І семестрі 15 / у минулому році 13) учнів даних класів мають початковий рівень, в 10-х класах – 3 (м.р. – 4) учні, в 11-му-8 ( м.р. 7). У старшій школі навчається 60 учнів, у минулому році 50.

Загалом по старшій школі :

високо-достатнього рівня – 37,3 % ( І семестр - 30%/ у мин.році -30%)

початково-середнього – 62,7% (70% / 70%)

Середній бал – 7,3 ( у м.р. 6,9).

10-А – 7,8 ( 7)

10-Б – 7,2 (7)

11-й – 7, у минулому році – 7,1

Рейтинг предметів:

10-А клас :

15 математика,14 укр. л-ра, фізика 13хімія,12 біологія,11 історія Укр.,10 географія, 9 укр. мова,8 всесвітня історія,7 англійська мова, 6 зарубіжна л-ра 5 інформатика, технології,4 мистецтво,3 громадянська освіта, 2 фізична к-ра, 1 ЗУ.

10-Б клас

12 математика, 11 фізика, 10 укр. л-ра, 9 зарубіжна., 8 укр. мова, 7 інформатика, хімія, 6 географія, біологія, історія Укр.,5 англ. мова, всесвіня історія, 4 мистецтво,технології, 3 громадянська освіта, 2 фізична культура, 1 ЗУ.

11- й клас

9 математика, фізика, 8 англ. мова, історія, 7хімія, 6 мистецтво, 5 інформатика, астрономія, біологія,географія, зарубіжна, 4 українська л-ра, 3 укр. мова, 2 технології, 1 фізична к-ра, ЗУ.

Загалом по школі з 407 учнів оцінюються 304 (мин р. 331):

високо-достатнього рівня – 44,2% ( І семестр - 36,1% / у минулому році- 42,9%)

початково-середнього – 55,8% (63,9% / 57,3%). Середній бал по школі – 7,9 (мин.р.7)

Аналізуючи успішність учнів школи за 2020-2021 н.р., виходить такий результат:

28 учнів (31) мають високий рівень знань, що на 3 учні менше ніж в минулому році;

106 (111) достатній рівень, на 5 менше;

151 (158) – середній рівень, на 7 менше;

18 ( у І семестрі -43 / у мин. р.-31)– початковий, що на 13 менше у порівнянні з минулим роком.

Рейтинг класів:

1 6-А , 3 5-А , 6 4-А, 9 8-Б та 10-Б

2 6-Б, 4 4-Б, 7 7-А, 9-А, 10-А, 10 11-й

2 5-Б, 5 9-Б, 8 7-Б та 8-А

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2019-2020 н.р.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2019/2020 н.р. адміністрацією НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3-11-х класів.

У початкових класах на кінець року – 150 учнів ( мин.р. 159), 1 учениця вибула, 2-прибуло,проте оцінювалися знання лише 83 (м.р. 77) учнів 3-4-тих класів. За підсумками року16 (10) учнів (19,2%) мають високий рівень навчальних досягнень, що на 7 % більше ніж в попередньому році. У даному навчальному році не має учнів початкового рівня.

/Files/images/00l/Слайд11.JPG

Найвищий середній бал успішності мають учні 3-Б класу (вчитель Чашук Г.Р.)

У 4-Б класі(Семенюк Н.П.) середній бал 8,4 (мин.р. 7,9)

У 3-А класі (вчитель Мороз М.І.) середній бл 8,27.

У 4- А класі( Аврамук Т.В.) середній бал 8,26 ( мин.р. 8,01)

Порівнюючи рівень навчальних досягнень з першим семестром, збільшився відсоток високого на 2,3% і достатнього – 10,1%, відповідно, зменшилось середнього – на 12,6% (10 учнів)

Порівнюючи рівень навчальних досягнень із минулим роком, варто відмітити, що показники: збільшилось високого –на 7,4 % ( 6 учнів) зменшилось середнього – на 5,2% ( 3 учні), збільшилось достатнього – на 0,3 % (1 учень).

68,7% - високо-достатній рівень, 31,3 – середній (мин.р. 68,4%/31,6%)

Середній бал – 8,4 ( у минулому році 8,4).

Рейтинг предметів:

3-А клас

1- Англійська мова

2- Літературне читання

3- Українська мова

4- Математика, Природознавство

3-Б клас

1- Англійська мова

2- Літературне читання

3- Природознавство

4- Математика

5- Українська мова

4-А клас

1- Літературне читання

2- Англійська мова

3- Математика та українська мова

4- Природознавство

4-Б клас

1- Літературне читання

2- Англійська мова

3- Природознавство

4- Українська мова

5- Математика

В основній школі навчається 198 учнів, 1 учень вибув. Високий рівень навчальних досягнень мають 12( у минулому році-11) учнів, достатній – 58 (66) учнів, середній – 110 (98 )учні, початковий – 18 (22 )учні.

По основній школі

Високо-достатнього рівня - 35,4% (у І семестрі 31,3%)/(у мин.р. 39,1%),

Початково-середнього – 64,6 %, у І сем. 68,7% ( у мин. р. 60,9%)

Високого рівня порівняно з першим семестром збільшилось на 1,1%(2 учні), а порівняно з минулим роком – збільшилось на 0,5%. На кінець 2019-2020 н.р. – 6,1%

Достатнього – збільшилось на 3,3%( 6 учнів),але порівняно з минулим роком, зменшилось на 7,2% (8 учнів).На кінець 2019-2020 н.р.- 29,3%

Середнього – збільшилось на 2% ( 4 учні), порівняно з минулим роком- збільшилось на 5,7%. На кінець 2019-2020 року середнього рівня – 55,5%.

Початкового – зменшилось на 1% ( 2 учні), з минулим роком – зменшилось на 2%(4 учні). На кінець 2019-2020 н.р.- 9,1%

Середній бал серед 5-9-их класів становить – 8б., у першому семестрі - 7,8 (у минулому році 7,4).

Середні бали 5-11-тих класів представлені в діаграмі:

/Files/images/00l/Слайд13.JPG

Найкращі результати навчальних досягнень на кінець 2019-2020 н.р. показали учні :

9,5 - 5-А(І семестр 9,2 / минулий рік -9)

9,2 – 5-Б (8,9 / 8,5)

6-Б – 7,9 (7,6 / 7,9)

6-А та 7-Б – 7,8 (6-А 7,8 / 8,2) (7-Б 7,5 / 8)

7-А та 8-Б – 7,7 ( 7-А 7,6 / 7,7) ( 8-Б 7,5 / 8,1)

8-А – 7,4 (7,4 / 7,7 )

9-Б – 7,3 (7,2 / 6,8)

9-А – 7,2 ( 7 / 7)

Порівняно з І семестром покращили результати 5-ті класи,6-ті, 7-мі, 8-Б, 9-ті, 8-А без змін. Порівняно з минулим роком, покращили результати 5-ті, 9-ті. Стабільний середній бал у 6-Б, 7-А. Решта погіршили свої середні бали:

6-А на 0,4

7-Б - 0,2

8-А – 0,3

8-Б – 0,4

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

5-А математика, інформатика, англійська мова, українська та російська мова.

5-Б математика, інформатика, англійська мова, українська та російська мова.

6-А математика, історія, українська мова та література,географія.

6-Б математика, українська мова та література, історія, біологія.

7-А хімія,геометрія, історія,географія,фізика, біологія

7-Б хімія,геометрія, історія,географія,фізика, біологія

8-А історія,фізика,хімія

8-Б хімія,алгебра, геометрія, географія,фізика,

9-А хімія,алгебра, геометрія, географія,фізика біологія

9-Б хімія,алгебра,геометрія, фізика,біологія

Середній бал з хімії -6, геометрія – 6,3,алгебра – 6,4, фізики – 6,4, біологія – 6,6, історія Укр. – 6,6, географія – 6,7, всесвітня – 6,8, англійська мова – 7, інформатика – 7,2, укр.мова- 7,3, л-ра – 7,2, російська – 8, зарубіжна л-ра – 7,7

Найвищі бали з таких предметів:

музичне м-во, технології,фізична к-ра,образотворче м-во,креслення.

Середній бал в основній школі – 7,95.

Особливе занепокоєння викликають навчальні досягнення учнів старших класів, 13 ( у І семестрі- 16/у минулому році10) учнів даних класів мають початковий рівень, в 10-му класі стабільно – 9 учнів, в 11-му-4( у Іс. -7).

Високо-достатнього рівня в 10-му класі- 34,5% ( І сем.35,8%) в 11-му -23,8% (19,1%),

Початково-середнього в 10- 65,5% (64,2%), в 11- 76,2% ( 80,9%).

Порівнюючи з минулим роком показники високого рівня збільшились на 6.1%-3 учні ( у мин.році 0), початкового – збільшились на 8 %- 3 учні, середнього– зменшилось на 3,2%-6 учнів, достатнього – зменшилось на 5,1%-5 учнів.

Загалом по старшій школі :

високо-достатнього рівня- 30%( у І семестрі -28,5% / у мин.році -30,9%)

початково-середнього – 70% (71,5% /69,1%)

Середні бали учнів 10-11 класів представлені в діаграмі:

/Files/images/00l/Слайд15.JPG

Середній бал – 6,9 ( у м.р. 7,4).

10-й – 7,1, у І семестрі - 7,1, у минулому році – 7(9-А 7/ 9-Б-7,8)

11-й – 6,8, у І семстрі – 6,7, у минулому році – 6,6

Рейтинг предметів:

10-й клас :

14 хімія, 13 історія України,

11 фізика, 12 математика

10 всесвітня історія,інформатика

9 англійська мова

8 укр.мова

7 зарубіжна література,

6 українська л-ра,

5 географія

4 мистецтво,

3 громадянська освіта

2 ЗВ

1 фізична культура

11- й клас:

14 хімія

13 фізика і астрономія

12-11 історія 10 математика

9 біологія

8 укр.мова

7 англ.мова

6 укр. л-ра, географія, інформатика

5 громадянська освіта

4 мистецтво

3 зарубіжна л-ра

2 фізична к-ра

1 ЗВ.

Загалом по школі на кінець року з 398 учнів оцінюються 331:

високо-достатнього рівня –42,9% ( І семестр- 37,1% ( у минулому році- 44,6%)

початково-середнього – 57,3% (62,9% (55,4%). Середній бал по школі – 6,45

Аналізуючи успішність учнів школи за 2019-2020 н.р., виходить такий результат:

31 учень ( у І семестрі - 27 учнів) мають високий рівень знань, що на 10 учнів більше ніж в минулому році;

111 (95)– достатній рівень, на 16 менше;

158 (161) – середній рівень, на 7 більше;

31 (46) – початковий, що на 1 більше у порівнянні з минулим роком.

Рейтинг класів:

/Files/images/00l/Слайд16.JPG/Files/images/00l/Слайд17.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 938

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.