Важливе місце у структурі організації роботи методичної роботи в закладі освіти належить організації діяльності методичних об’єднань (МО)

У НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Жиричі організовано роботу 5 методичних об’єднань.

- вчителів початкових класів та вихователів дошкільних груп (керівник Ковальчук Наталія Степанівна);

/Files/images/2018-2019_nr/2018/IMG_20180914_103941.jpg

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бідзюра Надія Олексіївна);

/Files/images/2018-2019_nr/2018/IMG_20180914_114632_1.jpg

- вчителів природничо -математичного циклу (керівник Кіпень Лідія Степанівна);

/Files/images/2018-2019_nr/2018/IMG_20180914_092550.jpg

- класних керівників та класоводів (керівник Михайлевська Леся Вікторівна);

/Files/images/IMG-a4257c519fb913a515496ad665148f4a-V.jpg

- художньо-естетичного циклу та вчителів фізичної культури (керівник Хомич Олександр Павлович);

/Files/images/2018-2019_nr/2018/IMG_20180914_132944.jpg

Діяльність методичних об’єднань спрямована на вирішення наступних завдань:
впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;
організація експериментально – дослідницької роботи вчителів;
забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;
постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу ;
обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;
забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;
створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Організація роботи методичних об’єднань

За змістом робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні та індивідуальні форми.

В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:

· вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;

· планування роботи на навчальний рік;

· обговорення навчальних програм;

· заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;

· методична допомога молодим вчителям;

· підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;

· використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;

· індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук;

· обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;

· затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;

· аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;

· стан позакласної роботи з предмету;

· огляд новинок методичної літератури;

· підсумки атестації вчителів;

· організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;

· творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників;

· збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи, розширення видавницької діяльності.

№ з/п Захід Термін Відповідальний Примітка
1. Організувати роботу методичних об’єднань вчителів-предметників: - вчителів початкових класів та вихователів дошкільних груп ; - вчителів суспільно-гуманітарного циклу; -вчителів природничо-математичного циклу; - вчителів художньо-естетичного циклу та вчителів фізичної культури; - класних керівників та класоводів вересень Охрімук Л.І.
2. Визначити методичну тему роботи кожного методичного об’єднання в межах методичної теми закладу. вересень Керівники м/ о
3. Продовжити вивчення та обговорення директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України протягом року Керівники методичних об’єднань
4. Продовжити роботу методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження «Концепції Нової української школи» та “Концепції профільного навчання в старшій школі”. протягом року Керівники методичних об’єднань
5. Продовжити вивчення та обговорення постанов Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти Типових освітніх програм І,ІІ,ІІІ ступенів навчання. протягом року Керівники методичних об’єднань
6. Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін, перелік навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у 2021/2022 навчальному році. до 10.09. Керівники методичних об’єднань
7. Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів в межах проблеми методичних об’єднань. вересень Керівники м/о
8. Поновити карти даних професійної підготовки вчителів методичних об’єднань. вересень Керівники м/о
9. Скласти, погодити та подати на погодження календарно-тематичне планування вчителів-предметників щодо викладання навчальних предметів на 2021/2022 навчальний рік. вересень, січень Керівники методичних об’єднань
10. Проводити засідання методичних об’єднань вчителів, інструктивно-методичні наради (за планами роботи методичних об’єднань). 4 рази на рік Керівники м/о
11. Брати активну участь у науково-методичних заходах школи, району, області. протягом року Охрімук Л.І.
12. Організувати підготовку вчителів – членів методичного об’єднання до чергової атестації. Обговорити заходи надання методичної допомоги вчителям, які атестуються. до 20.10. протягом року Керівники методичних об’єднань
13. Підготувати навчально-методичну базу кабінетів до нового навчального року. Постійно поповнювати навчально-методичну базу кабінетів. до 20.08. вересень, протягом року Керівники методичних об’єднань
14. Організувати взаємовідвідування уроків вчителями методичних об’єднань. Скласти графіки взаємовідвідування уроків на І та ІІ семестри навчального року. протягом року Керівники методичних об’єднань
15. Організувати вивчення та обговорення сучасних методик, інноваційних технологій, передового досвіду викладання базових предметів. протягом року вчителі, керівники м/о
18. Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями. Поновити банк даних обдарованих дітей. вересень, протягом року вчителі, керівники м/о
19. Організувати участь учнів у Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних конкурсах та інтернет-олімпіадах протягом року (за окремим планом) вчителі, керівники м/о
20. Організувати підготовку учнів для участі в роботі Малої академії наук, турнірах, олімпіадах, конференціях різних рівнів. вересень, протягом року вчителі, керівники м/о
21. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів жовтень вчителі, керівники м/о
22. Організувати для участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів команди учнів 6-10 класів. листопад - грудень вчителі, керівники м/о
23. Провести додаткові заняття та консультації щодо підготовки збірної команди до участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів жовтень - грудень вчителі, керівники м/о
24. Оформити для шкільного методичного кабінету збірники матеріалів з досвіду роботи вчителів методичних об’єднань. березень - квітень керівники м/о
25. З метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою. протягом року керівники м/о
28. Підвести підсумки виконання навчальних програм в І та ІІ семестрах, за рік. Визначити рейтинг успішності класів школи з вивчення навчальних предметів. грудень, травень вчителі, керівники м/о
29. Організувати роботу методичних об’єднань щодо систематизації навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін. протягом року вчителі, керівники м/о
30. Підготувати та подати на погодження матеріали з навчальних предметів до державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів. до 01.05. вчителі, керівники м/о
31. Узагальнити науково-теоретичну та методичну роботу методичних об’єднань за навчальний рік. Скласти звіт про організацію роботи методичних об’єднань за 2021/2022 навчальний рік. травень керівники методичних об’єднань
Кiлькiсть переглядiв: 452

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.