Положення про правила поведінки учасників освітнього процесу навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - дитячий садок» с.Жиричі на 2021/2022 навчальний рік

1. ВСТУП.

Місія Нової української школи стверджує, що школа розвиває моральні та етичні духовні якості учня і почуття розуміння інших. Це в свою чергу передбачає, що учні повинні бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, поважати права інших і робити свій внесок у загальне благо. Враховуючи це, в закладі створено політику прогресивної дисципліни, яка відображає місію та візію нашої школи «Доброзичливим бути модно».

У будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. І одним із завдань нашого закладу є навчити вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання успішних результатів.

Відповідно до чинного законодавства керівництво закладу несе відповідальність за створення безпечного освітнього середовища, забезпечення дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу, для задоволення індивідуальних потреб учнів та здійснення судження в контексті конкретних обставин. Наслідки за недотримання правил поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учасника освітнього процесу.

У випадку легкої або незначної провини педагогічний колектив закладу повинен допомагати учням усвідомити неправильність дій та використовувати такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.

У разі некоректної поведінки дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший – коригувальний та співчутливий. Школа буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомоги учням у визначенні правильного вибору.

Правила поведінки для учасників освітнього процесу переглядаються, коригуються і посилюються на постійній основі педагогами, співробітниками, учнями та батьками, керівництвом закладу через загальні збори, на засіданнях педагогічної ради та загальношкільних батьківських зборах.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Правила поведінки для учасників освітнього процесу навчально виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок» с. Жиричі (далі НВК) базуються на чинному законодавстві та сформовані з метою:

- створення безпечного освітнього середовища;
- запобігання вчинення злочинів, правопорушень, проявів булінгу в освітньому просторі;
- формування позитивних соціальних установок;
- попередження виникнення негативних явищ в освітньому середовищі (тютюнопаління, вживання алкогольних,токсичних, наркотичних речовин);
-створення належних умов (правопорядку, дисципліни, чистоти та охайності в приміщенні та на території закладу) для навчально-виховного процесу;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
- встановлення та збереження єдиних вимог до всіх учасників навчально-виховного процесу.

2.2. Відповідно до Закону України «Про освіту» учасники освітнього процесуМАЮТЬ ПРАВО на:

- навчання упродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учасників освітнього процесу;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- інші необхідні умови для здобуття освіти або надання освітніх послуг, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2.3. Учасники освітнього процесу ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня навчального закладу;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Учасники освітнього процесу НВК мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами даного навчального закладу.

2.4. УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

· допускати прояви грубості, вульгарності, жорстокості та насильства щодо інших учасників освітнього процесу;

· паління тютюнових виробів та електронних сигарет у приміщеннях і на території навчального закладу;

· використовувати піротехнічні засоби;

· вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

· псувати державне, громадське майно та особисті речі інших учасників освітнього процесу.

3.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

- Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

- Школа – це територія, на якій не місце піротехнічним виробам, зброї, в тому числі ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам; спиртним напоям, цигаркам, наркотикам та іншим одурманюючим засобам, отруті, токсичним речовинам і таблеткам, продуктам харчування не для особистого вживання.

- В закладі не вживаються непристойні вирази і жести.

- Без дозволу педагогів або медичного працівника (за узгодженням з батьками) учні не йдуть зі школи та її території в урочний час.

- У разі пропуску занять до 3-х днів класному керівнику/класоводу надається довідка або записка від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів – довідка з медичної установи.

- Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди, не принижуючи свою честь і гідність, а також інших учасників освітнього процесу, підтримують імідж школи.

- В закладі бережливо та акуратно ставляться до шкільного майна, особистих та приватних речей всіх учасників освітнього процесу.

- Дотримання чистоти і порядку в приміщеннях та на території закладу – одне з основних завдань створення безпечного освітнього середовища.

- Чужі речі не привласнюються та при таких правопорушеннях застосовуються дисциплінарні стягнення. Батьки учнів несуть матеріальну відповідальність за пошкодження здобувачами освіти чужого майна.

- Знайдені втрачені або забуті речі, здаються черговому вчителю, секретарю директора, класному керівнику (класоводу) або шкільній адміністрації.

- Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.

- Жування гумки, користування плеєром, мобільним телефоном іншими девайсами та гаджетами на уроках дозволяється лише за згодою вчителя за винятком, коли це потрібно в освітніх цілях.

- Домашні завдання мають виконуватися в терміни, встановлені шкільною програмою.

- Записи в щоденнику домашніх завдань мають вестися на постійній основі, користування електронним щоденником (за потреби).

- Підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг – це запорука отримання якісних знань та плідної роботи на уроці.

4. ЕТИЧНІ НОРМИ ПОВЕДІНКИ.

- Стосунки між здобувачами освіти, педагогами, батьками та персоналом школи будуються на взаємоповазі та довірі.

- Авторитет та імідж закладу освіти – пріоритетне завдання для педагогічного та учнівського колективу, обслуговуючого персоналу, тому вони не можуть бути носіями негативної оцінки чи інформації як про своїх друзів, колег, співробітників, так і про заклад у цілому;

- Ввічливість, стриманість, доброзичливість, щирість, повага є нормою поведінки для всіх учасників освітнього процесу;

- Рівень освітнього процесу, вчинки, поведінка учасників освітнього процесу не обговорюються ними у громадських місцях;

- Спілкування в закладі ведеться тільки державною українською мовою (крім уроків іноземної мови), дотримуючись етичних норм спілкування.

5. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС УРОКІВ.

-Про початок та завершення навчального занняття сповіщає шкільний дзвінок. Запізнюватися на урок без поважних причин не припустимо в НВК.

- Коли вчитель заходить у клас, учні встають і вітаються. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків праці, коли учні працюють з інструментами.

- Під час уроків працюють уважно, голосно не розмовляють, не кричать, не шумлять, щоб не заважати іншим. Не відволікаються і не відволікають інших від занять розмовами, іграми й іншими сторонніми справами, що не стосуються уроку.

- Для ефективності освітнього процесу та для того, щоб його не переривати, учні протягом усього уроку перебувають в класі. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він просить дозволу у вчителя, піднявши руку.

- Здобувач освіти на уроці виконує всі вимоги вчителя, що стосуються освітнього процесу, його системності та результативності. Під час відповіді на запитання вчителя відповідає голосно, виразно, зрозуміло.

-Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на поставлене питання, то піднімає руку.

-Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

-На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал не заходять. Учні, звільнені від занять фізкультурою, присутні в залі.

-Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя, коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні залишають навчальний кабінет.

-Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і аргументувати свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

- Знання та дотримання правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення є обов’язком для всіх учасників освітнього процесу.

6. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПОЧАТКУ УРОКУ , НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ.

- Перерва – особистий час кожного учня. Він може його проводити на свій розсуд, проте не заважаючи іншим.

- Під час перерви здобувачі освіти підтримують чистоту і порядок на своєму робочому місці; виходять з класу, якщо попросить учитель; на перервах знаходяться на своєму поверсі; дотримуються вимог чергового учня в класі чи чергового учителя;

- Під час карантинних обмежень дотримуються усіх профілактичних заходів.

-При зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи вітаються;

- Не вживають непристойні вирази і жести, не шумлять, не заважають відпочивати іншим.

- Неприпустимим є приниження шляхом агресивної поведінки один одного, або групою дітей.

-Під час перерв поводяться обережно. Не бігають по школі, сходах, поблизу вікон, не галасують, не грають в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, непристосованих для ігор, не штовхають один одного, не граються в небезпечні ігри, не кидаються портфелями, іншими предметами і не застосовують фізичну силу, адже це може зашкодити як особистому здоров’ю, так і здоров’ю інших учасників освітнього процесу, а також шкільному майну .

-Під час перерви переміщаються по школі (правою частиною коридору або сходів), окрім тих місць, де заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, майстерня, спортзал).

- В школі неприпустимо самовільно відкривати чи виглядати у відкриті вікна, сидіти на підвіконнях.

- В приміщеннях школи та на території не палять тютюнові вироби, електронні сигарети, не вживають наркотичні засоби, алкогольні напої, не роздають медикаментозні засоби, не розпилюють балончики різної паралітичної дії.

- Здобувачі освіти завжди можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя чи адміністратора, чи будь-якого дорослого за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

7.ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЇДАЛЬНІ.

Під час обідів в їдальні здобувачі освіти:

- Дотримуються добросусідських взаємин і поводяться пристойно.

- Шанобливо ставляться до працівників їдальні.

- Приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

- Розмовляють під час обіду неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

- Прибирають посуд зі столу після прийому їжі.

- Дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

- Не заходять в їдальню у верхньому одязі.

- Не виносять з їдальні їжу.

8. ПРОПУСКИ ЗАНЯТЬ.

- Учень, який був відсутній у школі з причини хвороби до 3 календарних днів може відвідувати школу без надання довідки від лікаря, але за наявності записки від батьків про причину відсутності.

-Учень, який був відсутній у школі з причин хвороби більше трьох днів надає відповідну довідку від лікаря з рекомендаціями щодо навантаження на уроці фізичної культури з вказаним терміном.

-Якщо учень неспроможний відвідувати школу в будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, вони надають відповідну заяву перед початком навчального дня.

- У разі систематичних пропусків 10 навчальних днів без поважної причини класний керівник(класовод) негайно повідомляє дирекцію закладу, яка відповідно до чинного законодавства повідомляє Службу у справах дітей Ковельської РДА, Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області, управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради.

9. ПУНКТУАЛЬНІСТЬ.

Пунктуальність — це важлива риса, яка виховується в закладі. Педагогічний колектив заохочує учнів не запізнюватися та розраховує на підтримку батьків.

-Відповідно до правил школи, учні приходять на навчання та на уроки протягом дня вчасно.

-Кожен учень приходить до школи не пізніше 8:15, а о 8:30 вже присутній в класі, повністю готовий до початку уроків. Під час перерв учні впорядковують свої справи, щоб приходити на уроки вчасно.

10. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.

Діловий одяг — це невід’ємний елемент корпоративної культури учнів нашої школи, важливий аспект виховання, який привчає до відповідальності та дотримання встановлених правил і стандартів, допомагає учням налаштуватися на навчання та зосередитись на заняттях, підтримує позитивну соціальну взаємодію серед учнів.

-До школи здобувачі освіти приходять в одязі, що відповідає діловому стилю.

- До загальних принципів створення зовнішнього вигляду учнів належить:

· акуратність і охайність;

· чистий, охайний, свіжий, випрасуваний одяг;

· чисте взуття;

· зовнішній вигляд відповідає загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю і виключає зухвалі деталі;

· охайна зачіска-стрижка у хлопців;

· охайна зачіска-стрижка, або підібране в зачіску довге волосся у дівчат;

· неохайно розпущене довге волосся, суперечить санітарно-гігієнічним вимогам;

· волосся, обличчя і руки учнів завжди чисті і доглянуті, використовуються дезодоруючі засоби, які мають легкий і нейтральний запах;

· не рекомендується використовувати яскраву косметику і носити громіздкі прикраси на заняття;

· одне з головних правил при виборі одягу, взуття, при використанні парфумерних та косметичних засобів – стриманість і помірність;

· основний стандарт одягу – діловий стиль.

До ділового стилю не відносяться наступні варіанти одягу та взуття, волосся, прикрас:

- спортивний одяг (спортивний костюм або його деталі);

- джинси (крім класичних варіантів в темних тонах);

-одяг для активного відпочинку (шорти, батники, майки та футболки з різною символікою тощо);

-пляжний одяг і взуття;

-прозорі сукні, спідниці та блузки;

-надмірно декольтовані сукні та блузи;

-вечірній одяг;

-сукні, майки і блузки без рукавів (без піджака або жакета);

-занадто короткі блузи, що відкривають частину живота або спини;

-сильно облягаючі (обтягуючі) фігуру штани, сукні, спідниці;

-вечірні туфлі (з бантами, пір'ям, великими стразами, яскравою вишивкою, з блискучих тканин і т. п.).

-екстравагантні стрижки та зачіски;

-фарбування волосся в яскраві, неприродні відтінки.

-масивні сережки, кулони, персні;

-пірсинг;

-аксесуари з символікою асоціальних неформальних молодіжних об'єднань, а також такі, що пропагують психоактивні речовини і протиправну поведінку.

Стиль одягу у закладі освіти поділяється на:

- діловий святковий,

- діловий повсякденний

- спортивний.

Діловий святковий.

-Для юнаків – штани, піджак або жилет темного кольору, біла сорочка, краватка, (або українська сорочка-вишиванка), туфлі.

- Для дівчат – біла блуза сорочкового крою (колір однотонний) нижче талії (або українська блуза-вишиванка), застебнута або з невеликим декольте; спідниця (пряма, можна з елементами складок) або сарафан темного кольору, класичний жакет напівприлягаючого силуету.

Діловий повсякденний.

-Для юнаків – біла, блакитна, сіра, бежева сорочка (короткий або довгий рукав), або гольф (колір – однотонні пастельні тони), піджак або джемпер, штани, краватка (за бажанням), туфлі або кросівки.

- Для дівчат – блуза сорочкового крою, або гольф (колір – однотонні пастельні тони), штани класичного стилю, спідниця (пряма, допускається з елементами складок), сукня або сарафан, класичний жакет або жилет напівприлягаючого силуету, туфлі на підборі середньої висоти.

Парадна форма відрізняється від повсякденної кольором блузки у дівчат та сорочки у хлопців.

Парадна блуза (сорочка) – білого кольору, або українська вишиванка.

За ініціативи адміністрації НВК, а також органів учнівського самоврядування, підтримки педагогів, в рамках Стратегії з національно-патріотичного виховання здобувачі освіти та педагоги навчального закладу одягають вишиванки під час загальнодержавних свят та урочистостей, до Дня української писемності та мови, Дня української хустини, Дня вишиванки, а також інших загальношкільних заходів національно-патріотичного виховання..

Спортивна форма.

-Для уроків фізичної культури: спортивна футболка як обов’язковий елемент спортивної форми, шорти або штани чи спортивний костюм. Спортивний одяг має бути відповідний до погодніх умов (оскільки учні при сприятливих погодніх умовах зазвичай займаються на спортивному майданчику), змінне взуття (кросівки або кеди).

Спортивні костюми рекомендовано одягати тільки для уроків фізичної культури, хореографії та на час проведення спортивних свят, змагань, на інших уроках такий стиль одягу є не дуже доречним.

Матеріал і колір.

-Рекомендується використання однотонних тканин для блузок і сорочок – білого, бежевого, блакитного, сірого кольорів (з варіантами відтінків в даній палітрі). Не рекомендується використовувати такі кольори: яскраво-червоний, яскраво-зелений, яскраво-жовтий, яскраво-помаранчевий і т. п., тому що вони не відповідають вимогам санітарних норм і можуть викликати «психологічне стомлення».

-Рекомендується використання тканин для костюмів, які повинні володіти високою зносостійкістю, низькою пилеємкістю і середніми теплозахисними властивостями.

-Рекомендуються кольори жакета (жилета), спідниці та штанів для дівчаток – чорний, синій, сірий; кольори піджаків, штанів для юнаків – чорний, синій, сірий.

Одяг повинен відповідати зручності, зросту, виражати повагу учня до самого себе і оточуючих.

-Рекомендується носіння в холодну пору року джемперів, светрів і пуловерів однотонних стриманих кольорів без малюнків і без написів.

- Короткі блузи та спідниці, топи; сорочки, блузи, кофти яскравих «кричущих» кольорів контрастної колірної гами, з яскравими написами і будь-якими зображеннями не припустимі в закладі.

- Не рекомендовано засвідчувати зовнішнім виглядом приналежність до молодіжних культур.

- Не рекомендується знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин.

На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковому вбранні, дотримуються дрес-коду згідно призначення та тематики урочистостей.

11.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ.

-Під час слідування до місця перебування та назад здобувачі освіти дотримуються правил дорожнього руху, не виходять на проїжджу частину.

- Не залишають місця перебування без дозволу керівника.

-У разі поганого самопочуття негайно повідомляють керівника групи.

-Дотримуються правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища і лише під наглядом керівника групи.

-Не торкаються незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

- Неприйнятним є паління тютюнових виробів, електронних сигарет, вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин.

- Неприпустимим є купання в річці, озері, ставку чи іншій водоймі.

- Здобувачі освіти дотримуються пристойної поведінки, толерантності, не ображають інших учасників заходу словесно чи фізично та виконують розпорядження керівника групи.

12. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

-Учні несуть відповідальність за зберігання власних мобільних телефонів та інших персональних гаджетів, девайсів. Вимикають, ховають їх під час навчальних занять (користуються на уроці лише з дозволу вчителя в навчально-виховних цілях).

-Відповідають за збереження свого майна. Якщо учень загубив щось зі своїх речей, навіть цінних, школа не несе відповідальності, але часто речі знаходяться, і в такому випадку їх можна забрати в фоє школи, а цінні речі — у співробітників школи або в секретаря директора.

- За пошкодження шкільного майна здобувачем освіти відповідальні матеріально батьки дитини.

13.ПОРУШЕННЯ.

Виконання правил поведінки всіма учасниками освітнього процесу є важливим та обов’язковим для створення безпечного середовища в закладі. І діти, і дорослі є відповідальними за їх (не)виконання.

Незначні порушення — це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, але негативно впливають на атмосферу в закладі:

-порушення шкільних правил,

-знущання, дражніння, приниження, глузування, ненормативна лексика, жбурляння предметами, грубість, агресивна поведінка, неповага (якщо вони не мають систематичний характер),

- обман, фальсифікація, плагіат,

- зухвала поведінка,

-опір педагогам,

-нецільове використання електроніки, комп’ютерів, Інтернету,

-публічний показ прихильності,

-зневага учнівських обов’язків,

- недотримання правил безпеки.

Можливі наслідки незначних порушень:

-Навчання відповідальності за свої дії.

-Навчання альтернативному вибору, який матиме позитивні результати.

-Написання пояснювальної записки.

-Виховна розмова з класним керівником.

-Написання листа вибачення.

-Спілкування з батьками по телефону, листуванням або персональна зустріч.

-Консультація шкільного психолога чи соціального педагога з приводу девіантної поведінки.

-Зустріч учня з директором закладу.

Значні порушення – це ті, які несуть небезпеку для життя і здоров’я і дуже негативно впливають на атмосферу та імідж закладу: булінг (цькування), залякування (у тому числі в Інтернеті), загроза інформаційній безпеці школи та її інформаційно-комунікаційній системі, загроза фізичним насильством, заподіяння шкоди іншим у результаті бійки, дискримінація, расизм, сексизм, загроза насильства сексуального характеру, куріння, наявність або вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, грабунки, вимагання, вандалізм, загроза заподіяння шкоди, володіння порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші серйозні порушення.

Можливі наслідки значних порушень:

-Негайна персональна зустріч адміністрації закладу із батьками учня.

-Укладання з учнем поведінкового контракту в усній формі.

-Відшкодування збитків для шкільного майна.

-Передача справи на розгляд відповідних органів влади (службу у справах дітей Ковельської РДА, Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області, управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради).

14.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Неприпустимими в приміщенні та на території школи або при проведенні позашкільних заходів є здійснення дій, небезпечних для власного життя і здоров’я та оточуючих.

За порушення цих Правил та Статуту школи здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть застосовуватися такі заходи:

-усне зауваження, бесіда;

-повідомлення батьків учня (лист, телефонний дзвінок, персональна зустріч);

-виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень.

Ці Правила розповсюджуються на всіх учасників освітнього процесу НВК і є обов’язковими для виконання в приміщенні та на всій території школи, а також під час усіх позашкільних заходів.

ГОЛОВНЕ:

1. Намагайтеся жити і спілкуватися так, щоб іншим поруч було добре.

2.Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки починаються з посмішки.

3.Всі конфлікти вирішуйте тільки мирним шляхом.

4.Завжди звертайтесяодин до одного на ім’я.

5.Словам і діям, що принижують особистість немає місця у нашій школі.

6. Радійте не лише своїм успіхам, але й один одного (однокласників, друзів, колег).

7.Спілкуючись у соціальних мережах поза школою, з повагою ставтеся до інших.

8. Не будьте байдужі, завжди надавайте допомогу тим, хто її потребує.

І – НАЙГОЛОВНІШЕ:

СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЯ ДО ВАС!!!

Кiлькiсть переглядiв: 68

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.