• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Гурткова робота

Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі:

· - Закон України «Про позашкільну освіту» №1841-III, із змінами від 06 червня 2005 р.

· - Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства».

· - Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю».

· - Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243

· - Наказ від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»;

· - Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (в и т я г) (Затверджено наказом МОН України 01.08.2001 №563)

· - Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 р. №1/9-557 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання».

- Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 р.№14.1/10-1685 "Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти".

- Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-429 від 04.08.2017 р. "Про використання у 2017-2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти"

- Лист Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 р. №1/9-423 "Про навчальні прогами а навчальну літерауру з позашкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти у 2018/2019 навчальному році".

- Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-414 від 17.08.2021 р. "Про організацію освітнього процесу в заладах позашкільної освііти у 2021/2022 навчальному році".

Модель організації роботи гуртка

1. Надання адміністрації необхідних документів про гурток. Визначення напряму діяльності гуртка, його ролі, основної мети і задач. Ознайомлення з посадовими обов'язками. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації роботи гуртка

2. Складання навчальної програми гуртка (не пізніше ніж за 10 днів до початку його роботи). Узгодження програми з директором та заступником директора з виховної роботи. Затвердження програми.

3. Комплектування груп. Оформлення кабінету. Підготовка необхідних матеріалів, інструментів, таблиць для занять.

4. Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на семестр (навчальний рік).

5. Складання розкладу занять гуртка (кожної групи).

6. Оформлення журналу обліку роботи гуртка.

7. Проведення вступного заняття. Проведення вступного інструктажу з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці. Складання конспектів занять та їх проведення. Заповнення журналу гуртка на початку заняття і по закінченні. Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його заступника, розподіл обов'язків між вихованцями).

8. Участь у методичних заходах закладу. Робота із самоосвіти. Проведення відкритих занять для педагогів і батьків. Відвідування занять інших керівників гуртків.

9. Організація масових заходів з гуртківцями (екскурсійна, концертна, спортивно-масова, виставкова діяльність і т. д.). Залучення батьків до організації і проведення масових заходів.

10. Участь у районних, міських, всеукраїнських заходах (конкурси, змагання, огляди, акції, виставки і т.д.).

11. Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців.

12. Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка. Самоаналіз роботи гуртка за навчальний рік.

Пам’ятка щодо ведення журналу гурткової роботи

Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка, окремо на весь навчальний рік.

У журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти України, і обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка.

Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, чорнилом чи кульковою ручкою. Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули; проти прізвища учня, що вибув, пишеться „вибув".

Плани роботи гуртка на перше і друге півріччя навчального року і на період літніх канікул складаються керівником гуртка на основі програми гуртка або згідно з положенням відповідної установи та затверджуються керівником цієї установи.

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і методи роботи.

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня, окремий звіт за роботу гуртка влітку – на 1 вересня.

У розділі „Облік роботи гуртка" після кожного заняття записується тема і зміст заняття, його тривалість,

У розділі „Масова і суспільно-корисна робота" записуються проведені масові заходи гуртка, участь його в загальних заходах установи, виконана суспільно корисна робота, тощо.

У розділі „Список закінчених робіт гуртка" записуються роботи, що їх виготовлено гуртківцями і які зберігаються в дитячій позашкільній установі, школі, дитячому будинку, на виставках і т.д.

Адміністрація позашкільної установи зобов'язана систематично перевіряти роботу гуртка, виконання плану його роботи та правильність ведення журналу керівником гуртка.

Журнал підписують керівник установи і керівник гуртка. Журнал зберігається в канцелярії школи.

Мережа гуртків в НВК «ЗОШ І – ІІІ ступеня - дитячий садок» с. Жиричі на 2021 – 2022 н.р.
№ п/п Назва гуртка К-ть груп К-ть год. К-ть учнів Класи Дата проведення Час проведення Прізвище , ім’я по батькові керівника гуртка За якою програмою працює гурток
1. «Юний столяр» 1 2 15 5-11 Вівторок 15.00-17.00 Кацевич Анатолій Павлович Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Художня обробка деревини: випилювання, випалювання, різьблення, мозаїка по дереву»(Мороз О.М.)// Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (протокол №=3 від 29.12.2015 р.)
2. «Шкільне лісництво» 2 8 15 10 6-7 «Юні лісівники» 8-10 «Eko-varta» Понеділок Четвер Вівторок Середа 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00- 17.00 Шинкарук Катерина Віталіївна Шинкарук Катерина Віталіївна Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Юні лісівники»(Зведенюк М.А.)// Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ від 21.05.2018 №=1;лист ІМЗО від 06.06.2018 №22.1/10-1854)
3. Декоративно-ужиткового мистецтва «Сувенір» (бісер, папір, природні матеріали, інші техніки виконання) 1 2 15 2-6 П’ятниця 14.00-16.00 Ковальчук Юлія Вікторівна Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Декоративно-ужиткове мистецтво» Початковий рівень, один рік навчання(Корнієнко А. В.) //Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 13.09.2019 року; лист ІМЗО від 27.09.2019 № 22.1/12-Г-964)
4. «Цікава інформатика» 1 2 13 5-7 Середа 14.00-16.00 Придатко Ганна Павлівна Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Цікава інформатика» (початковий та основний рівні). Один рік навчання//Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017)(лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-403)
5. «Юні туристи» 1 2 15 7-10 Понеділок 15.00-17.00 Придатко Олександр Миколайович (Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Юні туристи-краєзнавці»(Д.Г.Омельченко)// Рекомендовано Міністерством освіти України//лист МОН України від 14.07.2017 № 1/11-7081)
6. «Джерельце» (театральний) 1 2 15 3-10 Вівторок 15.00-17.00 Михайлевська Леся Вікторівна Навчальна програма театрального мистецтва (С.О.Загоняйко, Н.В. Войчук)// Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, музичний, театральний, цирковий профілі).Випуск 1. - Київ 2016 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657)
7. «Юні захисники України» 1 4 15 5-8 Понеділок Четвер 15.00-17.00 15.00-17.00 Кацевич Анатолій Павлович Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Юний захисник Вітчизни» (Галагуза Ю.М.) //Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ, протокол №=3 від 22.12.2017р., лист ІМЗО від 17.01.2018 р. № 22.1/12-Г20
8. «Джура» 1 5 17 5-10 Вівторок П’ятниця 15.00-17.30 15.00-17.30 Ковальчук Сергій Анатолійович Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Джура»(Бондарчук О.С) //Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 р.№1; лист ІМЗО від 06.06.2018 №=22.1/12-Г-311)
9. Секція МАН «Історія України» 1 4 12 10-11 П’ятниця Субота 15.00-17.00 13.00-15.00 Ковальчук Наталія Сергіївна Освітня програма секції МАН «Історія України»//Схвалено на засіданні педагогічної ради ЦДЮТ, протокол№3 від 15.09.2017 р. та на засіданні педагогічної ради НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.дитячий садок» с.Жиричі, протокол №1 від 28.08.2021 р.
G
M
T
Y
Звукова функція обмежена 200 символами
Кiлькiсть переглядiв: 903

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.