Методичні рекомендації

для педагогів початкових класів

щодо організації дистанційного навчання

під час призупинення освітнього процесу

у школі І ступеня

Рекомендуємо на період обмеження освітнього процесу запровадити он-лайн консультування учнів та елементи дистанційного навчання відповідно до розкладу занять.

Дистанцiйне навчання— це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю учителів та учнiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

- засоби надання навчального матеріалу учням;

- засоби контролю успішності учнів;

- засоби консультації учнів учителями;

- засоби інтерактивної співпраці учнів і учителів;

- можливість швидкого доповнення новою інформацією, коригування помилок.

Рекомендуємо здійснювати навчання під час карантину через сайт освітнього закладу.

Запровадження елементів дистанційного навчання з метою вмілої організації самостійної роботи учнів/учениць необхідно здійснювати шляхом застосування технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів он-лайн зв’язку, освітніх он-лайн платформ, Інтернет-ресурсів.

Дистанційне навчання передбачає організацію освітнього процесу з використанням трансляцій в режимі відеоконференцій, навчальних та виховних заходів, відвідування он-лайн бібліотек, музеїв.

Під час дистанційного навчання можна скористатися електронними версіями підручників для 1-4 класів, перейшовши за посиланням:

https://gdz4you.com/pidruchnyky/?fbclid=IwAR0vl1KRDdMieJL6kkFQeZ3I-POZZhTQeVID1_VHlkVLV6tRWhSEcFMwEFo

https://lib.imzo.gov.ua/

Пропонуємо короткухарактеристику он-лайн платформ

для організації освітнього процесу:

Google Клас

(Google Classroom)

Це безкоштовний сервіс для навчальних закладів і користувачів з особистими обліковими записами Google. Він економить педагогам час, спрощує організацію навчального процесу та спілкування з учнями. Переваги Google Класу. Легке налаштування. Вчителі можуть додавати учнів до курсу самостійно або надсилати їм код для приєднання. Створення курсу займає всього кілька хвилин. Економія часу. Створювати, перевіряти й оцінювати завдання в електронній службі швидше та зручніше, ніж на папері. Зручна організація. Завдання доступні учням у відповідному розділі, а матеріали курсу (документи, фото, відео) автоматично додаються в папки на Google Диску. Швидка комунікація. Вчителі можуть робити оголошення й миттєво створювати обговорення, а учні – ділитися один з одним ресурсами та відповідати на запитання в стрічці курсу. Доступність і безпека. Як і всі сервіси пакета G Suite for Education, Клас не містить реклами, не використовує вміст і дані учнів для рекламних цілей та надається безкоштовно. Дозволи: доступ до камери: -потрібен, щоб у Класі можна було публікувати фото й відео, зроблені за допомогою камери. -доступ до пам’яті: потрібен, щоб до дописів у Класі можна було долучати фотографії, відео та локальні файли. Також він потрібнен для офлайн-доступу. -доступ до облікових записів: потрібен, щоб можна було вибирати, який обліковий запис використовувати в Класі.
GoogleПрезентації (GooglePresentations) Додаток дозволяє працювати з файлами на пристрояхAndroid: -створювати та редагувати презентації, відкривати до них доступ та працювати над ними одночасно з іншими користувачами; -працювати навіть без підключення до мережі Інтернет; -додавати коментарі та відповідати на них; -додавати слайди, змінювати їх розташування, форматувати текст, вставляти фігури.
Google Форми Google Форми — онлайн-сервіс для створення форм звортного зв’язку, онлайн-тестувань та опитувань. Кожна форма в Google Формах представляє собою веб-сторінку, на якій розміщуються анкета чи питання. Все, що потрібно для роботи з формами, — це мати акаунт в Google.
КАХУТ (Kahoot) KAHOOT–платформа для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор. Сервіс може бути використано для перевірки знань учнів: -учні можуть виконувати завдання на будь-якому пристрої, що має доступ до Інтернету – смартфон, планшет; -завдання можна вставити світлини, відеофрагменти; -учитель може поставити бали за правильність та швидкість виконання; -зареєструватися на сайті можна через GOOGLE або Microsoft профіль, не потрібно створювати наві логіни чи паролі; -можна дублювати чи редагувати тести, що значно економить час.
ClassDojo https://teach.classdojo.com/#/login?redirect=%2Flaunchpad СlassDojo — це простий інструмент для оцінки работи класу в режимі реального часу. Ідея сервісу полягає в тому, щоб допомогти учителям швидко і просто оцінити класну та домашню роботу учнів, рівень їх дисципліновасті. В ClassDojo можна зареєструватися в якості учителя (який і буде створювати бейджі, ставити цілі, збирати статистику і робити групові розсилки); в якості учня/учениці (якому надсилається персональний код для доступу до свого профілю); і в якості батьків (які мають доступ до профілю своєї дитини).
LearningApps.org https://learningapps.org/ LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії.
Щоденник.ua - шкільна освітня мережа http://company.shodennik.ua/benefits/education/

Учителі задають домашні завдання, прикріпляють необхідні файли, відстежують статус виконання. Учні отримують завдання і відправляють у відповідь файли з результатами.

Домашні завдання

Функція домашніх завдань дозволяє вчителям задавати завдання і контролювати хід їх виконання, а учням - виконувати завдання і відразу в Щоденнику відправляти результати вчителеві. Також батьки можуть бачити видані їх дітям домашні завдання.

Перелік домашніх завдань

Вчителеві доступний архів домашніх завдань для всієї школи. Він може проглядати як свої домашні завдання, так і завдання тих класів, в яких він замінює іншого вчителя.
НОВА ШКОЛА - Цікавіше за підручник video.novashkola.ua Мультимедійні уроки, відібрані у зручній колекції відповідно до нашої шкільної програми з кращих освітніх YouTube каналів.
Цікаві сайти для розвитку дітей http://abetka.ukrlife.org–дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки. http://kazkar.at.ua– дитячий сайт: читання слухання улюблених казок.http://kazkar.info/
Цікаві українські освітні канали Цікава наука на каналі YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

Для організації дистанційного навчання на період введеного карантину пропонуємо вчителям проаналізувати календарно-тематичне планування, визначити теми для ущільнення та для вивчення у дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі он-лайн в межах встановленого навантаження.

З метою виконання змістовної складової навчального плану 2019-2020н.р. рекомендуємо здійснювати підбір завдань для організації дистанційного навчання з предметів і курсів інваріантного та варіативного складника освітніх програм для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста Чернівців, враховуючи наступне:

1. Об’єднання навчальних тем.

На виконання вимог до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2-х класах),Державним стандартом загальної початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах) та відповідних навчальних програм для 1-2 класів (Нової української школи) та 3-4 класів(оновлені програми),що передбачають забезпечення досягненняцих обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачами освіти, рекомендуємо ущільнити навчальний матеріал з тем, які можна об’єднати за змістом або обсягом.

2. Оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу.

Можливе з урахуванням вікових, психолого-фізіологічних особливостей учнів та рівня сформованості навчальних компетенцій з відповідних навчальних предметів шляхом розміщення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, на сайтах закладів загальної середньої освіти.

3. Скорочення кількості годин, відведених на повторення програмового матеріалу.

Відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та діючих навчальних програм для 1-4 класів рекомендуємо ущільнити навчальний матеріал з тем, повторення яких можна скоротити.

4. Міжпредметну інтеграцію програмового матеріалу з різних навчальних предметів.

Вивільнити години за рахунок інтегрування програмового матеріалу з тем близьких за змістовими лініями.

5. Максимальне використання годин варіативної складової для індивідуальних та групових занять.

6. Аналіз доцільності використання резервного часу (20%) з урахуванням ущільнення програмового матеріалу, який відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти в навчальних програмах з усіх предметів і курсівпередбачений длявикористання педагогічними працівниками на власний розсуд.

7. Коригування змісту та термінів корекційно-рефлексійного тижня для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів, що пропонується наприкінці кожної чверті.

8. Використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проєктної діяльності.

9. Види і типи контролю.

Забезпечення зворотного зв’язку рекомендовано здійснювати у зручний спосіб для всіх учасників освітнього процесу.

Для здійснення поточного контролю надавати перевагу завданням, виконання яких займатиме не більше 15 хвилин навчального часу (до прикладу онлайн-тести).

Організовуючи дистанційне навчання для школярів початкової школи,

варто пам’ятати:

1.При скороченні годин на вивчення окремих тем необхідно врахувати пріоритетні теми відповідно до програми з кожного навчального предмета.

2.Формат, обсяг, структура, зміст завдань, запропонованих для дистанційного навчання, є індивідуальною справою вчителя.

3. З метою забезпечення дистанційного навчання добирати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою літературою, мультимедійними програмами та ресурсами мережі Інтернет.

4. Пропонуючи завдання для опрацювання, вказувати не лише на порядковий номер сторінки, вправи чи завдання, а й конкретизувати характер та спосіб його виконання, а також надати учням чіткий інструктаж щодо виконання завдання (прокоментувати виконання завдання в усній, письмовій чи формі відео-звернення).

5. У залежності від типу пізнавальної активності учнів підготувати різні за характером завдання: репродуктивні, пізнавально-пошукові, творчі, пізнавально-практичні.

6. Для виконання завдання творчого та пізнавально-практичного характеру бажано надати певний час для їх виконання і встановити строки звітності.

7. Поточнеоцінювання здійснюється під час повсякденної на­вчальної діяльності учнів, що дає можливість учителю виявляти, як відбувається процес опановування знань, умінь, навичок, які зустрічаються труднощі. У відповідності до одержаних результатів учитель або впевнено йде далі, або вносить певні корективи.

Основною функцією поточного оцінювання є за­безпечення зворотного зв'язку в навчанні.

Що можна запропонувати дитині

для організації змістовного дозвілля під час карантину:

1.Читання цікавих книжок та журналів.

Чарівна скарбничка казок.

Казки, легенди та байки, легенди для дітей українською мовою

http://skarbnu4ka.com/

1. Народні казки.

2. Літературні казки.

3. Казки у віршах.

4. Легенди.

5. Аудіоказки.

6. Відеоказки.

2. Журнал для дітей віком від 4 до 104 років, їхніх батьків і педагогів

https://jmil.com.ua/2020-1

3. Огляд дитячої літератури на каналі YouTube

Відеоблог ВсіКниги на каналі YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mdH7KbUgj5o

4. Ведення читацького записника.

Важливо використовувати при цьому творчий підхід: ілюструвати події чи зображувати героїв твору; придумувати власну кінцівку чи змінювати сюжет

5. Ведення власного щоденника,

що сприятиме розвитку пам’яті, вмінню чітко, змістовно висловлюватись та рефлексувати.

6. Створення власного лепбука, книжки.

https://uk.etcetera.media/lepbuk-yak-zrobiti-svoyimi-rukami-i-de-skachati-shabloni.html

7. Творчі заняття(аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, вироби з паперу, тканини, глини).

8.Колаж бажань з вирізок старих журналів.

9.Цікаві сайти для розвитку дітей.

http://abetka.ukrlife.org–дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки.

http://kazkar.at.ua– дитячий сайт: читання слухання улюблених казок.http://kazkar.info/

http://www.soroka-vorona.info–сайт для дітей та батьків: для виховання та розвитку дітей.

http://gra-sonyashnyk.com.ua/lastteacher/

10.Цікаві українські освітні канали.

Цікава наука на каналі YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

11.Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів – сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua
https://learning.ua/

12.Дитячий освітній портал для інтерактивного навчання дітей за допомогою цікавих ігрових завдань та задач: Вчи.юаhttps://vchy.com.ua/

13.Навчальні тренажери, настільні ігри, цікаві задачі, кросворди,інтелектуальні змагання.

14. НОВА ШКОЛА - Цікавіше за підручник video.novashkola.ua

Не хворійте! Бажаємоздоров’яВам і Вашимдітям!

Кiлькiсть переглядiв: 220

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.