• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Дистанційне навчання

/Files/images/00/slide02.jpg

Моніторинг стану дистанційного навчання за 2022-2023 н.р.

З метою з’ясування рівня та якості охоплення дистанційним навчанням учнів закладу адміністрацією закладу освіти у грудні 2022 року, травні 2023 року проводився моніторинг стану організації дистанційного навчання, а саме:

- за своєчасністю розміщення та оновлення матеріалів уроків в Classroom;

- за раціональним використанням синхронного та асинхронного режимів;

- за виконанням освітніх програм (у спосіб, схвалений педагогічною радою);

- за дотриманнямсанітарних правил і нормщодо формування розкладу уроків, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки;

- за виконанням практичної частини програми.

Дистанційне навчання у закладі здійснюють 47 педагогічних працівників у 22 класах. Дистанційним навчанням під час воєнного стану охоплено:

Усього в закладі Охоплено дистанційним навчанням Із них за межами ТГ Із них за межами країни Не приступили до навчання Залишилися у громаді
405 405 1 8 - 396

Дистанційне навчання у закладі організовується в межах робочого часу вчителів, з урахуванням режиму роботи закладу освіти. Робочий час педпрацівника включає час на виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором, посадовою інструкцією.

Педагогічні працівники систематично підвищують свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі як через формальну, так і неформальну освіту.

У закладі наявна регулярна та змістовна взаємодія суб’єктів дистанційного навчання (вчителів, учнів, батьків). Не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовано в синхронному режимі.

Адміністрацією закладу освіти та класними керівниками регулярно відстежуються результати навчання учнів, а також надається їм підтримку
в освітньому процесі. Відвідані онлайн уроки адміністрацією школи показали, що більшість вчителів застосовувала групові та індивідуальні форми роботи на уроці, уміло тримала увагу протягом уроків у синхронному режимі, дотримувалась тривалості уроків.

Під час зворотного зв’язку відзначають успіхи, щоб зберегти мотивацію, дають поради, хвалять, коли учень сам знаходить усебе помилки.

Вчителі встановлюють рекомендовані дату ічас початку роботи над завданням татерміни його виконання; вказують посилання нанавчальні матеріали таінструкції; час наперевірку роботи.

Важливу роль відіграє формувальне оцінювання, яке здійснюють вчителі-предметники. Підтримують пізнавальний інтерес учнів, позитивно їхмотивують.

Під час розробки навчальних матеріалів, тестів, дидактичних завдань враховують вікові особливості учнів. Під час дистанційного навчання скеровують роботу здобувачів освіти, допомагають самостійно розбиратися зтим, щовін знає івміє.

Всіх вчителів було ознайомлено з робою у Classroom та Google Meet. Всіх було підєднано до класів, ознайомлено з Положенням про дистанційне навчання, проводились інформаційні наради, методичні консультації.

В умовах воєнного стану при використанні технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається педагогічним працівником. Учителі,що викладають в класах І ступеня навчання, близько 80% навчального часу проводять в синхронному режимі за допомогою сервісу Google Meet.З 27 лютого 2023 року 1-4 класи були переведені на змішану форму навчання. Щоденно в школі було 3 очних уроки і 2 – дистанційно. Очне навчання проходило у дві зміни з 08:30 до 10:40 для 1-2 класів та з 11:00 до 113:10 для 3-4 класів.

У класах ІІ ступеня навчання учителя забезпечують близько 90% навчального часу в синхронному режимі, в класах ІІІ ступеня навчання - 80%, використовують технології онлайн спілкування, сервіс Google Meet.

Під час організації дистанційного навчання (у синхронному та асинхронному режимі) учителі використовують відкриті онлайн-курси та сайти з навчально-методичним і дидактичним матеріалом: Prometheus, Coursera, EdEra, iLearn; різні режими дистанційного навчання, програми та цифрові сервіси:

Сервіси: Google Meet, Google Диск, Пошта, Форми, Документи, Blogger, YouTube, Padlet.com., сервіси для створення тестів, ментальних карт та карт інтелекту, миттєвих опитувань, інтерактивних плакатів, інтерактивних робочих аркушів та інтерактивних мініпідручників (LearningApps.org; Onlinetestpad.com, Wordart.com, master-test.net, ourboox.com, liveworksheets.com, thinglink.com), флеш-анімації, презентації та відео, подані на YouTube каналі, освітній проект «Vseosvita», «На урок».

Для реалізації зворотного зв’язку між учителем і учнями використовуються технології онлайн спілкування: чати, адресні звернення, електронні консультації, які сприяють постійному індивідуального контакту з учителем, забезпечують оперативний обмін інформацією між учнем та вчителем. (Електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger, WhatsApp).

В Classroom учителі-предметники завантажують матеріали, що містять посилання на рекомендовані ресурси, посилання на інші освітні джерела, які відповідають методичній меті уроку, завдання практичного спрямування, які дають можливість учням краще зрозуміти навчальний матеріал та слугуватимуть формуванню життєвих компетентностей. Педагоги здійснюють постійний моніторинг рівня засвоєння знань, тримають зв’язок з учнями задля пояснення навчального матеріалу та координації діяльності.

У закладі дотримуютьсясанітарних правил і нормщодо формування розкладу уроків, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час (домашніх завдань). Учителі при організації роботи з технічними засобами навчання, враховують навантаження на органи зору учнів, урізноманітнюючи форми роботи
з дітьми в дистанційному режимі.

Окрім того, педагоги нагадують учням про правильну поставу і вправи для очей, а в разі синхронних занять проводять їх разом із учнями.

За рішенням педагогічної ради закладу освіти у закладі застосовується ведення електронного журналу, в якому відмічається відвідування учнями уроків.

Також було сплановано організацію безперервного освітнього процесу та постійного доступу учнів до освіти на час стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії, в разі сигналу «Увага! Повітряна тривога!». Через аварійні відключення електроенергії внаслідок ракетних обстрілів росією критичної інфраструктури навчальний процес здійснювався шляхом:

1.Розміщення завдання для роботи в асинхронному режимі з випередженням або за допомогою функції планування у Google Classroom.

2.Записувалися власні відео уроки та розміщували їх у GoogleClassroom.

3.Розміщувати відео уроки, презентації з доступних та перевірених інтернет ресурсів.

4.Надавалися консультації за допомогою доступних засобів зв’язку: учнівські та батьківські чати, групи класів, мобільного зв’язку.

5.Надавалася можливість відтермінування виконання запланованих домашніх завдань та зменшення їх обсягів для самостійного опрацювання.

6.Здійснювався індивідуальний підхід до учнів, які не мають доступу до мережі Інтернет та проводити навчання зручним для них способом.

7.Змінювався і складався розклад початку та закінчення навчальних занять, підлаштовуючи його під графік стабілізаційних відключень електроенергії.

8.Надавалися посилання на навчальні платформи, які працюють в режимі офлайн.

З 01.09.2022 р. навчальний заклад перейшов на навчання з використанням дистанційних технологій, звичайно, такі зміни стосуються й класних керівників, які виконують аналітичну, організаторську, комунікативну та соціальну функції в гімназії під час роботи з дітьми. Перебування тривалий час на дистанційному навчанні змусило усіх класних керівників організувати виховну роботу з класом за допомогою активного використання сучасних інновацій.

Класні керівники періодично проводили опитування серед учнів стосовно їх ставлення до якості навчання в режимі онлайн та труднощів, які виникли у цей період. Це дозволило дослідити проблемні моменти у навчанні за допомогою дистанційних технологій, спланувати заходи для їх усунення. Щодня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими співвітчизниками.

Учні повинні бути підготовлені до дій у небезпечних ситуаціях, знати способи запобігання їм, навчатися берегти своє здоров'я. З метою дати учням знання, уміння, переконання, необхідні кожній людині для збереження життя і здоров’я, надання першої допомоги потерпілим у школі проводились протягом навчального року відповідні тематичні бесіди та інструктажі з учнями.

В онлайн-форматі проводилися предметні тижні, конкурси, олімпіади.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Охрімук Л.І. було прове- дено анкетвання учнів, батьків та учителів щодо дистанційного навчання.

Проаналізувавши анкети вчителів, можна сказати наступне: із 43 опитаних педагогів 89,3% з них відповіли, що не складно було перейти до викладання уроків у синхронному режимі під час запровадження дистанційного навчання та оцінили організацію дистанційного навчання в школі на високому рівні, 10,7% - на достатньому. Всі вчителі проживають і здійснюють навчання, перебуваючи у населеному пункті с. Жиричі.

На запитання як вони охарактеризують рівень якості інтернет - зв’язку під час проведення дистанційного навчання, 33.5% вказали на задовільний зв’язок, 66.5% на достатній. 100% педагогів скоригували свої календарні плани з урахуванням вивчення предмета у найбільш зручний для учнів спосіб. Під час проведення навчальних занять онлайн педагоги найчастіше використовували такі види робіт: онлайн зустріч, інтегровані уроки, онлайн-тестування, інтерактивні завдання, надання можливості учням спілкуватися один з одним, презентації, тематичні відео.

При роботі в асинхронному режимі (взаємодія з учасниками освітнього процесу з деякою затримкою в часі) використовують спілкування в Classroom та месенджерах, роботу з онлайн-ресурсами, виконання вправ та завдань, що передбачають психологічне розвантаження, техніки врегулювання емоційного стану тощо.

Спілкування в Classroom та месенджерах 25
Роботу з онлайн-ресурсами 7
Виконання вправ та завдань, що передбачають психологічне розвантаження, техніки врегулювання емоційного стану тощо 11
Не працюю в асинхронному режимі 0

Під час дистанційного навчання вчителями використовуються наступні месенджери та платформи: Viber, Telegram, Google Meet, Google Classroom, You Tube.

Проєкти Міністерства освіти і науки України, які вчителі використовували у своїй роботі: "Навчання без меж", Всеукраїнський онлайн-розклад, "Всеукраїнська школа онлайн", Щоденні онлайн-зустрічі, Дитячий інформаційний комікс, Телеграм-канал «Підтримай…Інформаційні матеріали 8 (34,8%)8 (34,8%)0 (0%)0 (0%)16 (69,6%)16 (69,6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4,3%)1 (4,3%)0 (0%)0 (0%)

Значення Кількість
"Навчання без меж" 8
Всеукраїнський онлайн-розклад для учнів 1-11 класів 0
"Всеукраїнська школа онлайн" 16
Щоденні онлайн-зустрічі із сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти 0
Дитячий інформаційний комікс, як поводитися під час воєнного стану (збірка інформаційних порад для дітей та їхніх близьких) 0
Телеграм-канал «Підтримай дитину» 1
Інформаційні матеріали «Психологічна турбота від Світлани Ройз» 0

Хоча дистанційне навчання організовано в закладі на достатньому рівні, все-таки 73,5 % педагогів вважають, що рівень знань учнів під час дистанційного навчання знизився, 26,5% - що зріс. 85,7% вчителів витрачають більше часу на підготовку та проведення дистанційних занять.

Результати анкетування з учнями

Також проводилося анкетування і з учнями НВК. За результатами анкетування для 57% учнів навчатися дистанційно важко, 27,8% відповіли, що їм це вдається досить легко, а для 15,2 % дітей так навчатися дуже важко. Для більшості учнів (64,5%) найважчим у дистанційному навчанні є відсутність живого спілкування з учителем, багато завдань для самостійного опрацювання (29,1%), відсутність звичного спілкування з однокласниками під час занять (6,4%). 77% учнів стверджують, що вчителі зрозуміло пояснюють теоретичний матеріал, уроки містять відео, схеми, таблиці, пояснення. 13,2% - частково, вчителі пропонують різні варіанти, але їм потрібна допомога. 9,8% вчителі подать матеріал незрозуміло ( це з математики, фізики, хімії, біології, географії). 80,8% учнів стверджують, що завдання, які треба виконати після уроків, багато .Особливу роль у здобутті знань дистанційно виконують батьки, 62,6 % учнів відповіли, що батьки допомагають, коли дитині щось незрозуміло, 32,4% виконують завдання самостійно, 5 % учнів, яким все пояснюють батьки. 88,8% мають можливість спілкуватися з вчителем та поставити йому запитання, решта - не вважають це за потрібне. 96% учнів стверджують, що уроків, які взагалі не проводяться немає, але 4% - такими назвали уроки трудового навчання, алгебра і геометрія, інформатика, деколи фізична культура, часто музичне мистецтво.

Усі учні дякують вчителям за терпіння та роботу. Більшість учнів (47,3 %) вважають, що дистанційне навчання корисне, а 30,9% учнів вважають його цікавим. Не готові довго вчитися дистанційно 41,8 % дітей, тому що вони вважають, що це лише погіршує їх знання. Не дуже хочеться зустрічатися з однокласниками та вчителями лише онлайн34.5%.

Результати анкетування з батьками

Думка батьків про дистанційне навчання була дуже важлива для навчального закладу, адже вони зі свого боку можуть мотивувати дітей, підтримувати їх та допомагати організувати самостійну роботу вдома. Саме батьки створюють безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.

79,4% опитаних батьків стверджують, що їх діти охоплені дистанційним навчанням, 23,6% - ні, 7% - не знають. Для дистанційного навчання 83,3% учнів використовують телефон, 13,4% ноутбук, 3,3% - планшет. За спостереженнями батьків діти витрачають на навчання 3-4 години на день, так вважають 51,5%, понад 4 години 14,9%, 0,5 % вважають, що їх діти навчаються лише 1-2 години. 85,8% батьків стверджують, що дітям треба вчитися, 13,4% - треба вчити лише певні предмети, 7,8% - вчитися не треба, головне бути здоровими.

Якщо говорити про синхронні та асинхронні заняття, то 87,5% батьків переконані в тому, що синхронні уроки приносять більший результат. Лише 12,5% батьків за проведення асинхронних уроків. 64,9% вказали на те, що класний керівник і вчителі систематично інформують про результати оцінювання, 18,7% говорять, що дитина працює, а результатів не знають, 15,7% - що результати повідомляють тільки окремі вчителі, 0,6% батькам не цікаві результати дитини. Про навчальні досягнення дитини 63,8 % дізнаються по телефону, 28,3% на платформі дистанційного навчання. 67,5% вказали на те, що дитина за потреби має можливість індивідуальних консультацій із учителями в дистанційному форматі. 64,3% із батьків абсолютно задоволені організацією дистанційного навчання у школі, 33,7% не задоволені організацією дистанційного навчання.

Побажання та думка батьків про організацію в школі дистанційного навчання:

- Хочемо до школи.

- Краще б вони ходили до школи.

- В мене нема зауважень Процес організовано чітко і злагоджено.

- Бажаю терпіння, здоров'я та миру

- Мене все влаштовує, дякую.

- Миру здоров'я щастя добра і терпіння , взаєморозуміння між вчителем та учнями.

- Терпіння.

- Порад немає, все і так добре .

- Дитині потрібне живе спілкування з вчителем

- Швидше б закінчилось дистанційне навчання та діти пішли до школи.

- Частіше зустрічатися з вчителями.

- Хотіли б бачити оцінки за кожен урок на платформі.

- Більше часу бажано щоб діти могли займатися з учителем.

- Більше часу виділяти на онлайн уроки, щоб вчитель міг докладніше розібрати тему уроку.

- Найбільше бажання щоб діти ходили до школи щодня.

- Дитина хоче в школу.

Підсумок проведення дистанційного навчання:

Усі педагоги НВК володіють технологіями дистанційного навчання, використовуючи відповідні засоби, не тільки активно використовують матеріали Інтернет сервісів, а й самостійно створюють необхідні навчальні та тестові завдання, інтерактивні вправи на порталі «На Урок», «Всеосвіта», Classtime, Google форми, LearningApps.org тощо.

Відповідно до ряду нормативних документів 92 % навчальних занять були проведені в синхронному режимі. Цьому сприяло 100% освоєння педагогами та практичної роботи з сервісом Google Meet. Інформація та завдання були вчасно розміщені у у Сlassroom.

Виявлено групу учнів, яким складно навчатися в умовах дистанційного процесу, вони потребують підтримки. Педагоги тримали зв'язок у телефонному режимі.

Організацію та проведення освітнього процесу та виховної роботи в дистанційному форматі вважати задовільною для здобуття знань учнями школи.

Аналізуючи звіти вчителів, блоги педагогів, ми дійшли висновку, що найбільш складним у процесі реалізації дистанційного навчання є:

1. Налагодження ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу. (Не всі учні виходять на зв’язок, виконують домашні завдання, беруть участь в онлайн-уроках. Крім того, відсутність підтримки та розуміння ситуації від батьків).

2. Технічне забезпечення учасників освітнього процесу: це відсутність у деяких учнів сучасних мобільних пристроїв, комп’ютерів та інших ґаджетів, обмежений доступ окремих учнів до комп’ютерної техніки (у сім’ї можуть бути двоє-троє школярів працювати у дистанційному режимі), відсутність контролю зі сторони батьків щодо дистанційного навчання їхніх дітей.

Рекомендовано:

1.Визнати здійснення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання на належному рівні.

2. Вчителям-предметникам:

2.1. Визначити єдині підходи до оцінювання різних видів робіт в синхронному режимі. Надати інформацію про критерії оцінювання здобувачам освіти та їх батькам.

2.2.Здійснити облік навчальних досягнень учнів та відвідування у період дистанційного навчання в класних журналах.

2.3.Педагогічному колективу вдосконалювати професійну майстерність у підготовці та проведенні дистанційних уроків.

2.4. Переглянути обсяг домашніх завдань. Використовувати інтерактивні навчальні матеріали, які містять відео, текст, зображення, презентації, тести.

Моніторинг стану дистанційного навчання за І семестр 2022-2023 н.р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 № 711, листа МОН від 19.08.2022 №1/9530 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №1115 від 08.09.2020, наказу по НВК від 31.08.2022 року № 224 «Про організацію освітнього процесу у закладі освіти під час дії правового режиму воєнного стану», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», акту прийому готовності НВК с. Жиричі до нового 2022-2023 н.р., Освітньої програми закладу 2022-2023 н.р., відповідно до рішення педагогічної ради закладу від 30.08.2022 року протокол № 1, з 01 вересня 2022 року у закладі загальної середньої освіти було організовано освітній процес для учнів 1-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання.

Навчання з використанням технологій дистанційного навчання у І семестрі відбувалося - у синхронній формі через інтернет-платформу Google-MEET (відеоконференції, вебінари, онлайн – консультації) та - в асинхронній формі через інтернет-платформу Classroom (класні і домашні роботи, інтерактивні завдання, чати, форуми та ін.), на якій було створено 22 класи, до яких запрошено та підключено 406 учнів та 49 педагогічних працівників.

З метою підвищення інформаційної компетентності педагогічних працівників школи у серпні – вересні 2022 року для учителів були проведені тренінгові заняття, спрямовані на практику реєстрації та використання оновленої освітньої платформи «Всеукраїнська школа онлайн», створення особистих класів на Google Classroom, завантаження на особисті гаджети додатку для проведення відеоконференцій та онлайн - зустрічей - Google Meet. Результатом проведення таких занять стало практичне оволодіння педагогами закладу технологіями дистанційного навчання.

Адміністрацією НВК було проведено моніторинг готовності учнів та педагогів до дистанційного навчання методом опитування. Виявлено, що є різні соціальні умови, в яких живуть учні:

- більшість учнів (близько 70%) можуть навчатися дистанційно;

- близько 20 % не мають постійного Інтернет – зв’язку;

- є група учнів, які живуть у складних життєвих обставинах і мають у сім’ї лише один гаджет батьків. Для останніх було рекомендовано організувати навчання за допомогою мобільного телефонного зв’язку, за допомогою якого вчителі зможуть пояснити учням новий матеріал, надавати консультації, а виявити рівень засвоєння знань цих учнів можна було за допомогою роздрукованих тестів та індивідуальних роздрукованих завдань, які учні брали у школи щопонеділка. Також у цей день ці учні, або їх батьки приносили робочі зошити з виконаними завданнями.

Адміністрацією закладу був складений оптимальний розклад уроків, у якому навчальний час для оволодіння учнями програмовим матеріалом з навчальних предметів передбачений в обох режимах та з дотриманням норм Санітарного регламенту для закладів ЗЗСО у разі використання технологій дистанційного навчання.

Учні 1-4 та 5-11 класів дистанційно навчаються за розкладом І-го семестру. В розклади за необхідності можуть вноситись зміни. Учні завчасно повідомляються про внесені зміни.

Розклад дзвінків з 01.09.2022 був наступним:

1)09.00 - 09.45

2)09.55 - 10.40

3)10.50 - 11.35

4)11.45 - 12.30

5)12.40 - 13.25

6)13.35 - 14.20

7)14.30 - 15.15

Для педагогічних працівників були створені необхідні умови для проведення онлайн уроків. Відповідно до затвердженого режиму роботи навчального закладу з урахуванням вимог воєнного стану і дотримання Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти по НВК освітні послуги вирішено було надавати за місцем проживання педагогів (дистанційно). Адміністрацією закладу була надана методична допомога педагогам щодо планування та проведення уроків (за потребою). Один день на тиждень щотижня педагоги збиралися для проведення нарад, педагогічних рад, перевірки робочих зошитів та здійснення записів у класні журнали.

Виконання освітніх програм та освоєння навчального матеріалу було здійснено за допомогою використання вчителями та учнями освітніх платформ «Всеукраїнська школа онлайн», «Всеосвіта», освітнього онлайн - порталу для вчителів «На Урок», репозитарію освітніх відео та навчальних каналів –YouTube, онлайн - сервісів з інтерактивними вправами LearningApps.org та Classtime, додатків Google, інших засобів дистанційного навчання, самостійного опрацювання учнями матеріалу (асинхронний режим навчання), використання додатків для зворотного зв’язку, електронної пошти.

Для формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителі закладу використовують освітні платформи Google Classroom, На Урок, Всеосвіта, LearningApps, Classtime та ін.

Найпоширенішим засобом зв’язку з учнями, що дозволяє дзвонити і відправляти текстові повідомлення іншим користувачам є мобільний додаток Viber. Створені і активно функціонують вже більше 3 років групи класів, де додані і батьки учнів, та групи з вчителями - предметниками. Також під час дистанційного навчання засобами зв’язку були Меssenger, Telegram, електорнна пошта вчителів.

Оскільки адміністрацією НВК було виявлено різний рівень забезпечення учнів гаджетами, було рекомендовано для використання усіма педагогами додатку Google Meet, яким можуть скористатися усі учасники освітнього процесу як на комп'ютері, так і на планшеті й телефоні. До відео конференції може підключитися будь-який учень за наданим учителем посиланням. Класні керівники тримали на контролі кількість учасників синхронного навчання.

Активне і постійне використання додатку Google Meet забезпечило проведення педагогами в І семестрі 2022-2023 н.р. в середньому близько 90% уроків у синхронному режимі з усіх навчальних предметів. Тільки в грудні можна прослідкувати зниження кількості проведення синхронних занять у зв’язку з аварійним та стабілізаційним відключенням світла через ракетні атаки ворога.

З учнями, у яких не було доступу до використання Інтернет ресурсів дистанційне навчання проводилось за індивідуальним підходом з використанням телефонного мобільного зв’язку, перевірки робочих зошитів, роздруківка тестів тощо.

Також було сплановано організацію безперервного освітнього процесу та постійного доступу учнів до освіти на час стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії. Через аварійні відключення електроенергії внаслідок ракетних обстрілів росією критичної інфраструктури навчальний процес здійснювався шляхом:

1.Розміщення завдання для роботи в асинхронному режимі з випередженням або за допомогою функції планування у Google Classroom.

2.Записувалися власні відео уроки та розміщували їх у GoogleClassroom.

3.Розміщувати відео уроки, презентації з доступних та перевірених інтернет ресурсів.

4.Надавалися консультації за допомогою доступних засобів зв’язку: учнівські та батьківські чати, групи класів, мобільного зв’язку.5.Надавалася можливість відтермінування виконання запланованих домашніх завдань та зменшення їх обсягів для самостійного опрацювання.

6.Здійснювався індивідуальний підхід до учнів, які не мають доступу до мережі Інтернет та проводити навчання зручним для них способом.

7.Змінювався і складався розклад початку та закінчення навчальних занять, підлаштовуючи його під графік стабілізаційних відключень електроенергії.

8.Надавалися посилання на навчальні платформи, які працюють в режимі офлайн.

З 01.09.2022 навчальний заклад перейшов на навчання з використанням дистанційних технологій, звичайно, такі зміни стосуються й класних керівників, які виконують аналітичну, організаторську, комунікативну та соціальну функції в гімназії під час роботи з дітьми. Перебування тривалий час на дистанційному навчанні змусило усіх класних керівників організувати виховну роботу з класом за допомогою активного використання сучасних інновацій.

Класні керівники періодично проводили опитування серед учнів стосовно їх ставлення до якості навчання в режимі онлайн та труднощів, які виникли у цей період. Це дозволило дослідити проблемні моменти у навчанні за допомогою дистанційних технологій, спланувати заходи для їх усунення.

В закладі активно велася виховна робота, хоча і в дистанційному форматі.

Щодня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими співвітчизниками.

Учні повинні бути підготовлені до дій у небезпечних ситуаціях, знати способи запобігання їм, навчатися берегти своє здоров'я. З метою дати учням знання, уміння, переконання, необхідні кожній людині для збереження життя і здоров’я, надання першої допомоги потерпілим у школі проводились протягом І семестру відповідні тематичні бесіди та інструктажі з учнями.

27 листопада 2021 р. ми повертаємось до очного (класно-урочного) навчання wym-1639135019235

08.11.2021 р. Дистанційне навчання wym-1637266131032

У зв’язку з призупиненням навчання адміністрація школи прийняла рішення не переривати навчання під час карантину, а використовувати можливості дистанційної освіти. Адже закрита на карантин школа ще не свідчить про відсутність уроків і необхідних для повноцінного освітнього процесу заходів. Дистанційне навчання, самостійна робота учнів здійснюється завдяки використанню всіх технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів он-лайн зв’язку.

Шановні учні, батьки, педагогічні працівники. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 та листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року №1/9-254 у НВК с. Жиричі оголошено карантин.

Він триватиме до 3 квітня 2020 року. У цей час ми будемо працювати та проводити уроки з використанням дистанційних технологій. Починаючи з 13 березня 2020 року - на сторінках нашого сайту та персональних сайтах вчителів нашого НВК, інших ресурсах мережі Інтернет будуть розміщуватися матеріали (відео та аудіоуроки, презентації, тестові та інші завдання), необхідні для успішного засвоєння знань, відпрацювання практичних вмінь та навичок, відповідно до розкладу занять та календарних планів. Наші заняття проходитимуть у інтерактивному режимі, і ми сподіваємося на активну взаємодію з учнями.

Для нас всіх - це випробування. Просимо всіх: і вчителів, і учнів, і батьків - з відповідальністю пройти його. Наше головне завдання - успішно закінчити навчальний рік.

Кiлькiсть переглядiв: 4004

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.